Evropska komisija je objavila vmesno evalvacijo programa Mladi v akciji. Glavni cilji evalvacije so bili ocena programa Mladi v akciji, analiza in sinteza nacionalnih poročil, priporočila o tem, kako še močneje oblikovati program in kako izboljšati implementacijo trenutnega programa. Glavni uporabljeni kriteriji so bili relevantnost, učinkovitost in trajnost programa.
Več vidikov programa je bilo ocenjenih pozitivno, pri čemer strokovnjaki izpostavljajo pomembnost programa za potrebe mladih v Evropi. Program Mladi v akciji je pomemben tudi za mladinske organizacije in delavce, saj prispeva k prepoznavanju mladinskega dela, razvoju njegove kvalitete in vpliva na možnosti neformalnega učenja.
Evalvacija je bila izvedena z uporabo različnih metod, med njimi intervjujev, fokusnih skupin z mladimi, spletnim vprašalnikom, analizo že obstoječih raziskav in končnih poročil.
Več tudi o rezultatih na MOVIT, 24. 5. 2011
(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)