Po prvih zbranih (začasnih) podatkih je v študijskem letu 2012/13 na višje strokovne šole vpisanih 13.545, na univerze in na samostojne visokošolske zavode pa 85.761 študentov.

Na višje strokovne šole je tudi letos vpisanih manj študentov kot prejšnja leta. Po podatkih Višješolske prijavne službe je v letošnjem študijskem letu v višješolske strokovne programe vpisanih 13.545 študentov. Tudi letos je študentov manj – približno za 1.200. V 1. letnik se je prvič vpisalo 7.000 študentov. Število izrednih študentov je za četrtino nižje od števila rednih študentov. Glede na področja izobraževanja po klasifikacijskem sistemu KLASIUS-P je večina študentov med tistimi, ki so vpisani na višje strokovne šole, vpisanih v programe treh področij, in sicer tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (30 %), družbene, poslovne, upravne in pravne vede (26 %), in storitve (24 %).

V visokošolske dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzah in na samostojnih visokošolskih zavodih je vpisanih 85.761 študentov. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju MIZKŠ) je na visokošolski dodiplomski in podiplomski študij na univerzah in na samostojnih visokošolskih zavodih vpisanih 85.761 študentov. 34,2 % študentov je vpisanih v prvi letnik. Med vsemi vpisanimi v prvi letnik je 88 % takih, ki so prvič vpisanih v ta letnik. 81,4 % študentov je vpisanih redno.

Ker visokošolski zavodi že peto leto zapored razpisujejo le bolonjske študijske programe, je v visokošolske dodiplomske programe 1. stopnje, usklajene z Bolonjsko deklaracijo, in v enovit magistrski študijski program (2. bolonjske stopnje) v študijskem letu 2012/13 po podatkih MIZKŠ vpisanih že 59.831 (88 %) dodiplomskih študentov.

Po podatkih MIZKŠ je, v študijskem letu 2012/13, 14.436 študentov vpisanih v magistrske študijske programe (2. bolonjska stopnja), 3.436 študentov pa je vpisanih v doktorske študijske programe (3. bolonjska stopnja).

Vir:SURS, 12. marec 2013

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)