Na spletni strani MIZŠ so objavljeni podatki o vpisu v srednje šole v šolskem letu 2013/14 (seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2013/14, doc):

I. PODATKI O PRIJAVAH IN PROSTIH MESTIH

Do 10. maja, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je prijavilo 17.998 kandidatov (lani 18.419). V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 571 kandidatov (lani 1.168).

V programih nižjega poklicnega izobraževanja je prijavljeno 351 kandidatov (lani 325), v programih srednjega poklicnega izobraževanja je prijavljeno 3.320 kandidatov (lani prav tako 3.278), v programe srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja je prijavljeno 7.542 kandidatov (lani 7.447) in v programe gimnazij 6.785 kandidatov (lani 7.369). V primerjavi z lanskim letom se je v skoraj vse programe poklicnega in strokovno tehničnega izobraževanja vpisalo nekoliko več kandidatov, razen v program gimnazij, kjer je letos manj prijav kot lani. Prvotno število razpisanih mest se bistveno ni spremenilo, za novince je še vedno na voljo 4.821 (lani 2.807) prostih mest, in sicer v programih nižjega poklicnega izobraževanja še 267 (lani 267) v programih srednjega poklicnega izobraževanja še 2.515 (lani 1.502), v programih srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja še 1.512 (lani 789), v programih gimnazij še 527 (lani 249) mest, od tega v splošnih gimnazijah 146 (lani 68), v programih strokovnih gimnazij 381 (lani 181).

Dovolj prostora je še v programih Ekonomske in Tehniške, pa tudi Splošne gimnazije, v večini programov srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, kot so Ekonomski tehnik, Gradbeni tehnik, Lesarski tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Strojni tehnik, Tehnik računalništva, Naravovarstveni in Okoljevarstveni tehnik, Aranžerski tehnik in Elektrotehnik in drugi ter v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja s področja gradbeništva, kmetijstva, živilstva, lesarstva, in elektro področja. Med poklicnimi in strokovno tehničnimi programi so najbolj napolnjeni programi Bolničar, Farmacevtski tehnik, Kozmetični tehnik, Medijski tehnik, Predšolska vzgoja, Veterinarski tehnik in Zdravstvena nega.

II. DODATNE RAZMESTITVE

Za programe, kjer je število prijav preseglo število razpisanih mest, prostorske in kadrovske zmogljivosti šole pa to omogočajo, je bilo zagotovljenih dodatnih 728 (lani 422) vpisnih mest v javnih šolah.

Pri dodatnih razmestitvah se želi:

 • zagotoviti čim večjemu delu populacije vpis skladno s prvo namero,
 • omogočiti učencem v vseh regijah vpis v želene programe in
 • razbremeniti pritisk na nekatere šole in programe.

Dodatno je razmeščeno:

 • 16 vpisnih mest v programu za pridobitev nižje poklicne izobrazbe, Pomočnik v tehnoloških procesih, 182 vpisnih mest v programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, in sicer za programe Računalnikar, Gastronomske in hotelske storitve, Elektrikar, Mehanik kmetijskih in delovnih strojev in Frizer;
 • 504 vpisnih mesta v programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, in sicer za programe Strojni tehnik, Kozmetični tehnik, Kemijski tehnik, Kmetijsko podjetniški tehnik, Tehnik računalništva, Zdravstvena nega, Gastrononima in turizem, Tehnik mehatronike in še nekatere druge;
 • 224 vpisnih mest pa za gimnazijske programe.

III. OMEJITEV VPISA

Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo omejen na 25 javnih šolah  (lani 39) in 1  zasebni (lani 2). Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti skoraj 22 % kandidatov (lani 29,9 %). 

Vpis je omejen:

 • v 1 programu nižjega poklicnega izobraževanja, in sicer v programu Pomočnik v biotehniki in oskrbi,
 • v 5 programih srednjega poklicnega izobraževanja (lani v 5), in sicer Bolničar-negovalec (na 3 šolah), Računalnikar, Frizer, Elektrikar in Mehatronik operater (na po eni šoli),
 • v 15 programih srednjega strokovnega izobraževanja (lani v 16), in sicer v programih Predšolska vzgoja (na 3 šolah), Zdravstvena nega (na 4 šolah), Medijski tehnik (na 3 šolah), Kozmetični tehnik (na 4 šolah), Tehnik oblikovanja (na 2 šolah), Fotografski tehnik, Tehnik mehatronike (na 2 šolah), Veterinarski tehnik (na 2 šolah), Strojni tehnik, Farmacevtski tehnik, Zobotehnik, Tehnik laboratorijske medicine, Tehnik mehatronike, Okoljevarstveni tehnik in Tehnik računalništva,
 • v programih Gimnazija na 6 šolah (lani na 10), športnih oddelkih Gimnazije na 2 šolah (lani 5), Klasična gimnazija na 2 šolah (lani 2) in Umetniška gimnazija na 1 šoli (lani 2),
 • v 1 gimnazijskem programu zasebnih šol.

V programih z omejitvijo vpisa so največji presežki:

 • med programi srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja v programih Tehnik oblikovanja, Medijski tehnik, Predšolska vzgoja, Zdravstvena nega, Farmacevtski tehnik in Veterinarski tehnik,
 • v programih Gimnazija in športnih oddelkih Gimnazije. 

Vir: MIZŠ, 31. 5. 2013

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)