Do 25. aprila 2017, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2017/2018 prijavilo 18.506 kandidatov (lani 18.364). V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 437 kandidatov (lani 666). V programih nižjega poklicnega izobraževanja je prijavljenih 432 kandidatov (lani 403), v programih srednjega poklicnega izobraževanja je prijavljenih 3.821 kandidatov (lani 3.791), v programih srednjega strokovnega izobraževanja 7.826 kandidatov (lani 7.808) in v programih gimnazij 6.427 kandidatov (lani 6.362), od tega 5.310 (lani 5.260) v programih splošne gimnazije in 1.117 (lani 1.102) v programih strokovnih gimnazij.

Letos je v primerjavi z lanskim letom v vseh vrstah programov več prijav, čeprav je vpisna generacija devetošolcev v primerjavi z lanskim letom praktično enaka. V naslednjem šolskem letu namreč pričakujemo v srednjih šolah 17.448 devetošolcev, lani jih je bilo 17.424. Večje število prijavljenih v primerjavi z enakim obdobjem lani gre predvsem na račun nekoliko večjega števila dijakov, ki se z naslednjim šolskim letom ponovno vpisujejo v začetni letnik, vendar v drug izobraževalni program (dijaki preusmerjenci), več kot lani je prijavljenih tudi starejših dijakov, ki bodisi niso bili uspešni v prvotno izbranem programu, bodisi želijo pridobiti še en poklic (starejši dijaki), več kot lani pa je tudi prijavljenih kandidatov, ki osnovno šolo v tem šolskem letu zaključujejo v tujini (dijaki tujci).

V naslednjem šolskem letu se uvaja poskus vajeniške oblike izvedbe programov srednjega poklicnega izobraževanja, kar pomeni, da se bodo določeni izobraževalni programi na določenih šolah izvajali tudi v vajeniški obliki. Letos se je malenkost več novincev prijavilo v gimnazijske programe in nižje poklicno izobraževanje, zanimanje kandidatov za programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja pa je približno enako lanskemu.

Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo omejen na 39 javnih šolah (lani 29) in 2  zasebnih šolah (lani tudi 2). Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti 32,7 odstotka kandidatov (lani 25,7 odstotka) oziroma v programih z omejitvijo vpisa je prijavljenih 6.052 kandidatov (lani 4.711).

 

Povezane vsebine:
Podrobnejši podatki


Vir: MIZŠ, 29. 5. 2017

 

 
(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)