Vpis v višje strokovno izobraževanje v 2. prijavnem roku v študijskem letu 2016/2017

Od vseh 2111 prijavljenih kandidatov v drugem prijavnem roku jih je izpolnilo pogoje za vpis 1869. Od teh je sprejetih 1794 kandidatov (96 %), zavrnjenih pa 75 (4 %). Na drugem prijavnem roku je od 1294 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 1219 ali 94,2 %; od 575 kandidatov za izredni študij pa vsi ali 100 %.

Izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v drugem prijavnem roku v študijskem letu 2016/2017 je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje. 22. septembra 2016 smo kandidate pisno obvestili o izidu izbirnega postopka. Vsi podatki o tem so bili poslani tudi višjim strokovnim šolam. Sprejeti kandidati so se morali v prvi letnik vpisati do 3. oktobra 2016, o datumu vpisa jih pisno obvestijo višje strokovne šole.

Vir in podrobneje: MIZŠ, 4. 10. 2016

Tretji prijavni rok za vpis na dodiplomski študij za študijsko leto 2016/17

Visokošolski zavodi so v tretjem roku, ki je potekal v začetku oktobra, ponujali še 4.486 prostih vpisnih mest, in sicer 2.388 vpisnih mest za redni študij in 2.098 za izredni študij. Univerza v Ljubljani: 1.435 vpisnih mest (od tega 707 mest za redni študij), Univerza v Mariboru: 1.378 vpisnih mest (od tega 771 mest za redni študij), Univerza na Primorskem: 426 vpisnih mest (od tega 393 mest za redni študij), Univerza v Novi Gorici: 351 vpisnih mest (od tega 150 mest za redni študij) ter javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi: 896 vpisnih mest (od tega 367 mest za redni študij).

Vpis sprejetih v tretjem roku poteka od 6. do 14. oktobra 2016.

Vir in podrobneje: MIZŠ, 30. 9. 2016

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)