Izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2011/2012 je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem v Šolskem centru Celje. Najpozneje do ponedeljka 25. julija 2011 bodo kandidati dobili pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka. Sprejeti kandidati se morajo v prvi letnik vpisati do 26. avgusta 2011. O datumu vpisa jih pisno obvestijo višje strokovne šole.
 
Od vseh 4.831 prijavljenih kandidatov jih je izpolnilo pogoje za vpis 3.739. Od teh je v višje strokovno izobraževanje sprejetih 3.683 kandidatov (98,5 %), zavrnjenih pa 56 (1,5 %).
 
Letos je od 3.127 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 3.071 ali 98,2 % (lani 96 %,  predlani 98,4 %). Od 612 kandidatov za izredni študij pa vsi ali 100 % (lani 100 %, predlani 100 %). Letos je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa na treh šolah (Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana: program Medijska produkcija; Šolski center Novo mesto: program Kozmetika; Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor: program Velnes), tako da je zavrnjenih 56 kandidatov. Lani je bila omejitev le na eni šoli (Inštitutu in akademiji za multimedije Ljubljana) in je bilo zavrnjenih 77 kandidatov, predlani pa 66 kandidatov.
 
Če pogledamo vse sprejete kandidate, se je prva želja za vpis uresničila 98 % (lani 99 %, predlani 99 %), druga želja  1,9 % (lani 0,9 %, predlani 0,6 %) in  tretja 0,4 % (lani 0,1 %, predlani 0,2 %).
Za redni študij je bilo s prvo željo sprejetih 97,8 % (lani 99,4 %, predlani  99,6 %), z drugo 1,7 %  (lani 0,5 %, predlani 0,3 %), s tretjo pa 0,5 % (lani 0,1 %, predlani 0,2 %); za izredni študij pa s prvo željo 97,2 % (lani 97,4 %, predlani 98,2 %), z drugo 2,6 % (lani 2,4 %, predlani 1,5 %), s tretjo pa 0,2 % (lani 0,2 %, predlani 0,3 %).
 
Vpis na še prosta mesta
Podatki o še prostih mestih bodo do 1. septembra 2011 objavljeni na višjih strokovnih šolah, spletnih straneh ministrstva (www.mss.gov.si) ter višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/VPS). Za vpis na redni študij bo potrebna predhodna spletna prijava na spletni strani Višješolske prijavne službe, medtem ko se bodo izredni študentje in tujci vpisovali direktno na višjih šolah.
Podrobnejši podatki so razvidni iz preglednic (doc).
Vir: MŠŠ, 20. 7. 2011
(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)