Kandidati so bili 23. 9. 2021 pisno obveščeni o izidu izbirnega postopka za vpis v višje strokovno izobraževanje v drugem prijavnem roku, ki ga je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje.

Sprejeti kandidati se morajo v 1. letnik vpisati do 1. oktobra 2021, o datumu vpisa jih pisno obvestijo višje strokovne šole. Glede na spremembo Zakona o višjem strokovnem izobraževanju imajo prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji. Prav tako se v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju ne morejo vpisati kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva (zavrnjenih je bilo 24 kandidatov, lani 71 kandidatov).

Od vseh 1688 prijavljenih kandidatov v drugem prijavnem roku jih je izpolnilo pogoje za vpis 1523. Od teh je sprejetih 1499 kandidatov (98%), zavrnjenih pa 24 (2%).

Na drugem prijavnem roku je od 890 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 870 ali 98 %, od 633 kandidatov za izredni študij pa 629 ali 99 %.

Vir in več informacij: MIZŠ, 23. 9. 2021

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)