Na spletišču sindikata SVIZ je z dne 23. 6. 2014 objavljena novica o tem, da je Odbor DZ za notranje zadeve brez glasu proti podprl vladni predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki rešuje problem preveč izplačanih plač in o noveli je odločal tudi Državni zbor RS.

Sodišča v zvezi z vprašanjem vračila niso oblikovala stabilne sodne prakse, njihove odločitve so bile različne.

Poslanke in poslanci so tako 20. junija 2014 potrdili novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju glede vračanja preveč izplačanih plač javnih uslužbencev. V skladu z dogovorom med vlado in sindikati javnega sektorja bo predlagana novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju omogočila poravnavo med delodajalcem in delojemalcem.

Sindikati niso odstopili od stališča, da delavec ne more nositi odgovornosti za napake delodajalca, a so se bali, kako bi v posameznih primerih ravnala sodišča.

Poravnava med delodajalcem in delojemalcem tako določa, da bo slednji vračal razliko v višini največ dveh osnovnih plač za obdobje zadnjih 10 mesecev pred prenehanjem izplačevanja previsoke plače. Če dogovora ne bi bilo, bi se zadeva reševala pred sodiščem. Po ugotovitvah inšpektorata za javni sektor je bilo preveč izplačanih plač za 7,3 milijona evrov.

Z novelo je predvidena tudi možnost odpusta dolga v primeru socialne ogroženosti delojemalca ali če je njegova osnovna plača v mesecu, v katerem se podaja predlog za odpust dolga, enaka ali nižja od zneska minimalne plače. Ob tem pa se ureja tudi pravna sredstva zoper ugotovitve inšpekcije za javni sektor.

Državni zbor je prav tako podprl dopolnilo k členu novele, po katerem bi tudi tisti uslužbenci, ki so že vrnili preveč izplačan del plače, določen znesek dobili nazaj.

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)