V četrtek, 20. maja 2010, bo med 9. in 21. uro v Cankarjevem domu (Prešernova cesta 10) v Ljubljani, potekal Kulturni bazar 2010, ki ga organizirajo Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo ter Zavoda RS za šolstvo. Prireditev bosta otvorila minister za šolstvo in šport Igor Lukšič in ministrica za kulturo Majda Širca.

Strokovni in širši javnosti bo svojo ponudbo predstavilo več kot 150 kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih ustvarjalcev iz vse Slovenije, katerih kakovostne programe in projekte sofinancira Ministrstvo za kulturo.

Letos je Kulturni bazar organiziran kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavke in delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Udeleženci lahko izberejo predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodene oglede predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopov ustvarjalcev in umetniških skupin.

Namen prireditve sta tako predstavitev ponudbe kulturnih ustanov kot spodbujanje partnerstva med strokovnimi delavci v kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Predstavljene bodo različne možnosti izvajanja kulturnih dejavnosti za otroke in mladino v okviru:
– področij dejavnosti v vrtcih,
– obveznega in razširjenega programa v osnovnih šolah – kulturno-umetnostna vzgoja  kot kroskurikularna in medpredmetna vsebina, organizacija kulturnih dni,
– obveznih in izbirnih predmetov ter obveznih in izbirnih vsebin ali interesnih dejavnosti v srednjih šolah ter
– obšolskih in izvenšolskih dejavnosti za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok in mladine (različni abonmaji, ustvarjalne delavnice …).

Kulturni bazar 2010 namenjamo vsem, ki se zavedajo pomena kulture in umetnosti kot enega ključnih elementov vzgoje in izobraževanja. Prepričani smo, da je udeležba na Kulturnem bazarju priložnost za trajnejša sodelovanja (partnerstva) med vzgojno-izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami ter za boljšo umestitev kulturno-umetnostnih vsebin v letne delovne načrte vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Vstop je brezplačen.

Vir>> Novica MŠŠ

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)