Združenje evropskih učiteljskih sindikatov (European Trade Union Committee for Education, ETUCE), ki predstavlja 129 učiteljskih sindikatov iz 45 evropskih držav in več kot 11 milijonov učiteljev na vseh ravneh izobraževanja, je pred nekaj dnevi (22. julija 2014) javno izrazilo jasno zahtevo, da naj vlaganje v izobraževanje postane prioriteta odločevalcev v Evropski uniji.

ETUCE je poziv po vlaganju v izobraževanje naslovilo na vse najvišje institucije EU in tudi na Italijo, ki je prvega julija letos prevzela šestmesečno predsedovanje Uniji.

ETUCE, katerega član je tudi SVIZ, namreč poudarja, da lahko le vlaganje v izobraževanje prispeva k gospodarski rasti in zmanjševanju družbenih neenakosti. Izobraževanje pomeni investicijo v delovno silo prihodnosti in ima kot tako ključno vlogo pri spoprijemanju z gospodarsko krizo, pri zboljševanju razmer v družbi in pri možnosti uveljavljanja demokratičnih načel. ETUCE pozdravlja splošen konsenz, da le vlaganje v izobraževanje, vseživljenjsko učenje, strokovno usposabljanje zagotavljajo vzdržen in stalen razvoj, kot je predviden v strategiji Evropa 2020. Da bi v njej podane smernice lahko udejanjali, pa je ključen učinkovit socialni dialog na ravni vsake posamezne države članice in na evropski ravni. ETUCE zato institucije Evropske unije in posamezne države članice poziva, naj okrepijo socialni dialog na vseh področjih, še predvsem pa v izobraževanju in usposabljanju, ki sta bila v zadnjem obdobju še zlasti izpostavljena varčevalnim ukrepom. Da bi se lahko uspešno spoprijeli z vsemi izzivi, ki jih je tudi v izobraževanje vnesla gospodarska kriza, so je odbor ETUCE oktobra lani sprejel deset ključnih smernic, ki naj bi omogočile izboljšati kakovost evropskega izobraževanja, v ta namen pa v sklopu združenja potekajo tudi številni projekti in druge dejavnosti.

Italijansko šolsko ministrstvo je v imenu resorne ministrice Stefanie Giannini v odgovoru ETUCE priznalo izobraževanju odločilno vlogo v življenju prav vsakega posameznika in na ravni celotne družbe ter zagotovilo, da bodo predstavniki italijanske vlade v prihodnjih mesecih sodelovali z ETUCE in ukrepali v korist izobraževalnih politik v EU.

ETUCE ob tem opozarja, da aktualni podatki Eurostata za obdobje od leta 2009 do 2012 zgolj potrjujejo, da so mnoge evropske države globoko zarezale v izobraževalne proračune – javna sredstva, namenjena za izobraževanje, so se znižala tako na evropski ravni kot v večini držav članic EU. Delež BDP, namenjen za izobraževanje, se je leta 2012 zmanjšal v 14 državah EU, najbolj v Romuniji (- 27 %) in na Portugalskem (13 %), nespremenjen oziroma enak kot leta 2011 je ostal v šestih državah, vlaganje v izobraževanje pa se je leta 2012 povečalo v le štirih državah.

Že zdaj zaskrbljujoče razmere v izobraževanju bi se še poslabšale, če bi se predstavljena politika nadaljevala tudi v prihodnje, zato so pri ETUCE pozvali Evropski svet in Evropsko komisijo, naj uporabita vse svoje vzvode in države članice opozorita, naj ne posegajo v izobraževanje z dodatnimi rezi in naj sredstva za to področje ohranijo vsaj na zdajšnji ravni, še raje pa naj jih povečajo. V okviru finančne konsolidacije in prizadevanj za zmanjšanje javnega dolga ostaja v državah EU pomemben izziv najti finančna sredstva za vlaganje v izobraževanje. ETUCE meni, da lahko Evropa okreva le tako, da prekine s politiko varčevanja in se usmeri v gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Predlaga tudi, da naj se področje izobraževanja izključi iz izračunov o javnem primanjkljaju in dolgu v okviru evropskega pakta za rast in stabilnost, saj vrednost izobraževanja močno presega izdatke in ne sme biti omejeno s politiko varčevanja.

Vir: SVIZ, 24. 7. 2014

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)