Iztekajoče šolsko leto je v osnovnih in srednjih šolah ponovno zaznamovalo izobraževanje na daljavo ter nujno varstvo ali delno zaprtje vrtcev, a vse to ni ustavilo vrtenja vetrnice projekta NA-MA POTI. Delo v projektu smo prilagodili, izkušnje preteklega šolskega leta 2019/2020 so nam bile v veliko pomoč.

Vzgojitelji in učitelji na razvojnih in implementacijskih VIZ-ih so v šolskem letu 2020/2021 izvedli več kot 450 primerov dejavnosti z otroki/učenci/dijaki, ki podpirajo razvoj naravoslovnematematične in finančne pismenosti. Pri dejavnostih so se vzgojitelji in učitelji osredotočali na razvijanje procesnih znanj skozi različne vsebine. Implementacijski VIZ-i so dejavnosti preizkušali (zapisali so več kot 200 povratnih informacij) ali pa so razvili in zapisali njihove lastne primere.

Člani (predstavniki fakultet, vzgojitelji, učitelji, svetovalci ZRSŠ) razvojnega tima za naravoslovno in matematično pismenost so nadaljevali z vsebinskim delom na gradnikih z opisniki. V obeh timih je bilo delo usmerjeno tudi v pripravo primerov dejavnosti za razvoj posamezne pismenosti, pregledovanju oddanih primerov ter podajanju povratnih informacij avtorjem primerov. Pripravili so različna izobraževanja, ki so bila izvedena na daljavo. Posebna pozornost je bila namenjena razvijanju finančne pismenosti in izvedbi medpredmetnih primerov, ki podpirajo razvoj več pismenosti hkrati.

Vir in več informacij:  ZRSŠ, 20. 7. 2021

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)