Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2010) je pokazala, da 40 odstotkov mladostnikov nikoli ne poseže po alkoholnih pijačah, vsaj enkrat tedensko pa alkohol pije okoli 12 odstotkov mladostnikov. Raziskava, ki jo je v Sloveniji že tretjič zapored izvedel Inštitut za varovanje zdravja (IVZ), poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, financira pa jo Ministrstvo za zdravje.
Po podatkih raziskave je v Sloveniji skoraj polovica 15-letnikov alkohol prvič pila že pri starosti 13 let ali manj. Pitje alkohola, opijanje in redno pitje alkohola so prisotni v večji meri pri fantih kot dekletih in pri starejših mladostnikih. Tako je bilo vsaj dvakrat v življenju opitih že 41 odstotkov 15-letnikov, vsaj enkrat tedensko pa alkoholne pijače uživa 26 odstotkov 15-letnikov. Po podatkih raziskave HBSC iz leta 2006 se slovenski fantje v starosti 15 let uvrščajo nad povprečje držav članic EU tako po opijanju kot po pitju vsaj enkrat tedensko, medtem ko se dekleta uvrščajo pod povprečje.
Več na IVZ, 23. 8. 2011
(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)