Evropska komisija je danes pozdravila objavo Kratkega pregleda izobraževanja 2012, letnega poročila, v katerem so zbrani podatki o uspešnosti izobraževalnih sistemov 34 držav, vključno z 21 državami članicami Evropske unije (seznam spodaj). V poročilu, ki ga je pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), je opredeljenih več področij evropskega izobraževanja, ki bi v bližnji prihodnosti lahko predstavljala težave. Eno od njih so vse starejši učitelji: v petih državah članicah EU (v Avstriji, na Češkem, v Estoniji, na Nizozemskem in Švedskem) je več kot 40 % srednješolskih učiteljev starih 50 ali več – v Nemčiji in Italiji je ta odstotek še višji in presega 50 %. Težavo predstavljajo tudi razlike med spoloma. Poročilo kaže, da se v visokošolske programe v EU vpisuje skoraj za tretjino več žensk kot moških.

„To poročilo je nepogrešljivo za nacionalne in evropske oblikovalce politike. Države članice se zavedajo, da je vlaganje v izobraževanje pogoj za uspešno prihodnost in dolgoročno blaginjo Evrope. Podatki jasno kažejo, da je donos izobraževanja precej večji kot njegovi stroški. Vendar nas to ne sme uspavati. Poročilo navaja tudi, da so potrebne reforme za posodobitev izobraževalnih sistemov, ki bodo privlačnejši za študente in učitelje,“ je povedala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

Kratek pregled izobraževanja razkriva tudi:

  • Izdatki za izobraževanje v 21 zajetih državah članicah EU od osnovnošolske do terciarne stopnje povprečno znašajo 9 122 USD na udeleženca izobraževanja. To je malo manj od povprečja OECD, ki znaša 9 252 USD.
  • V državah OECD bo 84 % mladih verjetno zaključilo srednješolsko izobraževanje; v državah članicah EU je takih 86 % mladih. Med letoma 1995 in 2010 je bil največji porast števila mladih, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje, na Portugalskem (letna rast 4,7 %).
  • Finančni donos terciarnega izobraževanja se še naprej zvišuje. Evropski diplomant lahko v svoji karieri pričakuje neto dobiček 176 000 USD (povprečje OECD: 162 000 USD), dolgoročne javne koristi visokošolske izobrazbe v obliki višjih pobranih davkov in drugih prihrankov pa so skoraj trikrat višje od javnih stroškov.
  • Evropa je še vedno najbolj priljubljena regija za študente, ki študirajo v tujini, saj države članice EU gostijo 41 % vseh mednarodnih študentov (tako iz držav članic kot iz držav, ki niso članice EU). V Avstriji, Luksemburgu in Združenem kraljestvu mednarodni študenti predstavljajo vsaj 10 % študentov, vpisanih v terciarno izobraževanje. V Avstriji, na Danskem, Irskem, v Luksemburgu, na Švedskem in v Združenem kraljestvu je njihov delež v podiplomskih raziskovalnih programih več kot 20 %. V EU 76 % tujih študentov prihaja iz druge države članice EU.

 Vir in več informacij: Evropska komisija, 11. 9. 2012

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)