Na spletišču SURS je z dne 22. 2. 2016 objavljeno sporočilo za javnost o vzgojno-izobraževalni dejavnosti glasbenih šol v Sloveniji ob koncu šolskega leta 2014/15 in na začetku 2015/16.

V osnovno glasbeno in plesno izobraževanje vključenih nekaj manj kot 25.500 učencev

V programe glasbenega in plesnega izobraževanja je v zadnjih nekaj letih vpisanih okoli 25.500 otrok in mladostnikov. Vsak četrti se uči igrati klavir, vsak osmi pa kitaro ali violino.

Število otrok in mladostnikov, vpisanih v programe glasbenega in plesnega izobraževanja, se v zadnjih nekaj letih giblje okoli števila 25.500. Med vsemi vpisanimi je bilo nekaj manj kot 23.400 osnovnošolcev, kar je 14 % osnovnošolske populacije.

V šolskem letu 2015/16 se je v predšolsko glasbeno vzgojo vpisalo 567 učencev, v glasbeno in plesno pripravnico skupaj 2.947 učencev, v program glasba 20.635, v program ples pa 1.299 učencev.

Najbolj zastopana skupina glasbil so glasbila s tipkami, sledijo pihala, godala in brenkala. Od posameznih glasbil se največ učencev uči igrati klavir, kitaro in violino (klavir vsak četrti, kitaro in violino pa vsak osmi učenec).

V obdobju od konca šolskega leta 2004/05 do konca šolskega leta 2014/15 se je povečalo zanimanje za učenje vseh vrst pihal, najbolj pa za fagot (v šolskem letu 2014/15 se je igranja na to glasbilo učilo 47 % več učencev kot v šolskem letu 2004/05). Zelo se je povečalo tudi zanimanje za učenje ljudskih glasbil, predvsem diatonične harmonike (igranja na to glasbilo se je učilo 57 % več učencev kov v šolskem letu 2004/05). Zanimanje za nekatera glasbila je v tem obdobju upadlo: harmoniko se je tako v šolskem letu 2014/15 učilo 13 % manj učencev, kljunasto flavto, 17 % manj učencev, tubo pa kar 24 % manj učencev kot v šolskem letu 2004/05.

Izbira glasbenega in plesnega programa je v precejšnji meri odvisna od spola. Pri petju, plesu, pihalih, godalih in glasbilih s tipkami prevladuje ženski spol, pri tolkalih in trobilih pa moški spol.

Od skupaj 3.165 učencev, ki so končali glasbeno in plesno izobraževanje, je nižjo stopnjo glasbenega in plesnega programa končalo 2.430, višjo stopnjo tega programa pa 735 učencev. Med učenci, ki so končali nižjo ali višjo stopnjo tega programa, so bili najštevilnejši tisti, ki so končali učenje igranja na klavir.

Grafikon 1: Učenci, vključeni v glasbeni program, Slovenija, začetek šolskega leta 2015/16

PrikaziSliko

Vir: MIZŠ

Grafikon 2: Učenci, vključeni v program glasba in program ples, Slovenija, konec šolskega leta 2014/15

PrikaziSliko2

Več na SURS

 

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)