Na Zavodu za slepo in slabovidno mladino je bila 2. marca slovesnost ob odprtju t. i. vzorčne sobe, katere namen je izboljšati kakovost življenja slepih in slabovidnih s poudarkom na njihovem vključevanju v družbo in na enakovredni udeležbi. Prostore je otvoril državni sekretar MVZT dr. József Györkös.
V vzorčni sobi je 5 opremljenih delovnih mest za slepe in 5 opremljenih delovnih mest za slabovidne. Vsako delovno mesto ima specifično opremo (elektronske lupe, tiskalniki, braillove vrstice), tako da lahko uporabnik primerja in ugotovi, katera oprema je zanj osebno najbolj primerna.

V Sloveniji naj bi bilo po neuradnih podatkih približno 10.000 slepih in slabovidnih. Poleg tega narašča število odraslih slepih in slabovidnih oseb, še posebno po 50. letu starosti. Pravica otrok, učencev in odraslih do dostopnosti različnih storitev tako na področju izobraževanja in kot tudi drugih podpornih storitev ni zagotovljena v zadostni meri, čeprav je dostopnost eden od temeljnih ukrepov udejanjanja strategije vseživljenjskega učenja, tudi za slepe in slabovidne. Tudi Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji (si2010) med strateške cilje uvršča spodbujanje uporabe IKT za večjo povezanost in izboljšano navezovanje stikov invalidov in funkcionalno oviranih ljudi pri e-dostopnosti, kar vključuje uporabo interneta, strojne in programske opreme.

Več MVZT, 2. 3. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)