XXV. izobraževalni dnevi predstavljajo prvo sodelovanje Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in Skupnosti organizacij za usposabljanje z Zavodom RS za šolstvo. Uresničujejo naše skupno poslanstvo, da se soočamo z novimi izzivi na področju življenja in dela z osebami s posebnimi potrebami. S skupnim sodelovanjem želimo osvetliti, hkrati pa opozoriti na vsa tista strokovna področja našega delovanja, ki jih lahko in še moramo izboljšati.

Izbor osrednje teme, naslovljene AKTUALNE VSEBINE S PODROČJA SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE, nas nagovarja, da se ob strokovnem srečanju pogovorimo o vseh dejavnostih, ki so bile, so in bodo pripravljene, načrtovane ter izvedene na petih izbranih področjih. Ta so:

  1. inkluzivno izobraževanje,
  2. formativno spremljanje učencev s posebnimi potrebami,
  3. inovativnost pri delu z osebami s posebnimi potrebami,
  4. izzivi pri delu z osebami s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter
  5. delo in zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami.

Posvet, ki bo konec marca 2017, bo organiziran v obliki povabljenih predstavitev oziroma prispevkov, ki jih bodo predstavili vabljeni predavatelji ter prijavljeni strokovni delavci. Svoje predloge primerov dobrih praks lahko posredujte najkasneje do 6. januarja 2017.

Več informacij: XXV izobraževalni dnevi 2017: prvo obvestilo (.pdf)

Vir: ZRSŠ, 14. 12. 2016

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)