Youth Wiki je evropska spletna enciklopedija na področju nacionalnih mladinskih politik, ki jo je v sodelovanju z državami članicami izdelala Evropska komisija. Njen namen je je podpreti evropsko sodelovanje na področju mladine in na dokazih temelječe oblikovanja mladinskih politik.Z oblikovanjem platforme se zagotavlja podpora Evropski komisiji in državam članicam pri njihovem odločanju o mladinskih politikah. To se zagotavlja na način, da so na platformi na voljo posodobljene informacije o nacionalnih mladinskih politikah, ki so zbrane v izčrpne zbirke podatkov o nacionalnih strukturah, politikah in ukrepih, ki podpirajo mlade.

Te zbirke so kategorizirane po posameznih državah, razdeljene pa so na devet področij oz. poglavij:

Takšna ureditev omogoča neposredno primerjavo posameznih področij mladinskih politik med državami članicami in vpogled v organiziranost ter izvajanje ukrepov po posameznih področjih.

Poleg tega, vsako poglavje vsebuje tudi slovar pojmov, referenčne dokumente in vire, ki so bili uporabljeni pri pripravi tekstov, ter arhiv preteklih verzij poglavij. Zbirke podatkov na platformi Youth Wiki se namreč redno posodabljajo, kar zagotavlja aktualnost zbranih podatkov in informacij, obenem pa preko arhiva starejših verzij podatkov omogoča časovno primerjavo sprememb na posameznem področju.

Youth Wiki je namenjen oblikovalcem politik, političnim odločevalcem, mladinskim organizacijam, organizacijam za mlade, raziskovalcem mladine in vsem drugim akterjem, ki se ukvarjajo in delajo z mladimi ali za mlade. Omogoča jim dostop do aktualnih in evropsko primerljivih podatkov, krepi vzajemno učenje na področju javnih politik za mlade, spodbuja izmenjavo podatkov v širšem evropskem prostoru in podpira deležnike pri odločanju ter zagovorništvu glede ukrepov namenjenih mladim.

Zbirke podatkov na skupni evropski platformi so objavljene v angleškem jeziku, na slovenski strani www.youthwiki.si pa so objavljeni slovenski prevodi vseh devetih poglavij.

Nacionalna kontaktna točka za orodje Youth Wiki je Urad Republike Slovenije za mladino. Pri pripravi vsebin za Youth Wiki sodeluje z dr. Tomažem Deželanom in mag. Miho Zimškom, pri promociji spletne platforme pa z Zavodom MOVIT, nacionalno agencijo programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

Vsa vprašanja in pobude glede Youth Wiki lahko posredujete na e-naslov youthwiki(at)mva.si, na katerega pišite tudi, če želite prejemati Youth Wiki e-novice.

Vir: Urad RS za mladino, 4. 12. 2018 in MSS, 5. 12. 2018

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)