Objavljen je Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019. Predmet razpisa je razvoj in izvedba modela krožnega zaposlovanja. Kroženje med delom in usposabljanjem zajema usposabljanje učiteljev oziroma strokovnih delavcev poklicnih in strokovnih šol pri delodajalcih in njihovo ustrezno nadomeščanje na delovnem mestu.

Razpis je sestavni del neposredne potrditve operacije – programa »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016-2022«, ki jo izvaja Center RS za poklicno izobraževanje in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot posredniški organ. 
Namen razpisa je krepitev poklicnih kompetenc strokovnih delavcev na področju poklicnega izobraževanja na področjih prilagajanja tehnološkim in strokovnim potrebam posameznim poklicev. Cilj je izboljšanje kompetenc za izvajanje pedagoškega procesa, predvsem povezovanje učne snovi s primeri iz prakse, hkrati pa zaradi pridobljenih novih izkušenj in socialnega kapitala širjenje zaposlitvenih možnostih tako pri gostujočih učiteljih oziroma strokovnih delavcih, kot pri tistih, ki jih bodo nadomeščali.

Strokovni delavci bodo v krožno zaposlovanje vključeni kot učitelji oziroma strokovni delavci, ki se bodo usposabljali pri delodajalcih in kot strokovni delavci, ki bodo prihajali s strani delodajalcev ali iz Zavoda za zaposlovanje (osebe, vpisane v evidenco brezposelnih oseb oz. v evidenco iskalcev zaposlitve) ter bodo nadomeščali učitelje v šoli v času njihove odsotnosti.

Na razpis se lahko prijavijo javni zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 719.017,50 EUR, in sicer 53 % za vzhodno Slovenijo in 47 % zahodno Slovenijo. Javni razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2019.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje.

Vir: MIZŠ, 7. 7. 2017

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)