Skladno s šolskim koledarjem se 24. junija začenjajo šolske počitnice. Iztekajoče šolsko leto 2020/2021 se zaključuje v 454 osnovnih šolah (od tega 6 zasebnih) s 317 podružnicami, 27 osnovnih šolah s prilagojenim programom in 21 osnovnih šolah, ki izvajajo program z nižjim izobrazbenim standardom ter 6 zavodih za posebne potrebe.

Počitnice se začenjajo za 191.047 učenk in učencev ter za 74.229 dijakinj in dijakov v 141 srednjih šolah. Od tega za 1164 dijakinj in dijakov v programih nižjega poklicnega izobraževanja, 12.130 v programih srednjega poklicnega izobraževanja, 30.966 v programih srednjega strokovnega izobraževanja, 25.773 v gimnazijskih programih, 3.830 v programih poklicno tehniškega izobraževanja, za 146 dijakov v programih poklicnih tečajev in 220 v programu maturitetni tečaj. V 36 dijaških domovih po državi je bivalo 5075 dijakinj in dijakov.

Šolsko leto zaključuje tudi 54 javnih glasbenih šol in 16 zasebnih. Skupno jih je v tem šolskem letu obiskovalo 23.736 učenk in učencev.

Glede na potek letošnjega šolskega leta se pripravljajo strokovne smernice in predlogi ukrepov za okrevanje. Na ministrstvu smo ob pomladnem postopnem odpiranju vzgojno-izobraževalnih organizacij in v sodelovanju z našimi strokovnimi partnerji zasnovali vrsto dejavnosti zbiranja nacionalno reprezentativnih podatkov za evalvacijo učinkov izobraževanja na daljavo od predšolske vzgoje in izobraževanja, do osnovnega in srednjega šolstva.

Na ravni vrtcev raziskavo izvaja Pedagoški inštitut. Za osnovne šole sta Zavod RS za šolstvo in Državni izpitni center pripravila vprašalnik za učence in učenke šestih in devetih razredov, ki so ga izpolnjevali v mesecu maju, po pisanju nacionalnega preverjanja znanja. Za celostni pregled stanja v osnovnem in srednjem šolstvu se v konzorciju treh pedagoških fakultet pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca izvaja nacionalna evalvacijska študija. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo se že pripravljajo usmeritve in priporočila učiteljem ter ravnateljem za premagovanje zaostankov, ki bodo predstavljeni 24. avgusta na Konferenci pedagoškega vodenja.

Vir, okvirni podatki za novo šolsko leto in več informacij: MIZŠ, 23. 6. 2021

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)