Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se je včeraj srečala s predstavniki Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja. Posveta, na katerem so govorili o predlogu Zakona o športu, ki na področju športa invalidov prinaša boljšo sistemsko ureditev od obstoječe, so se v imenu invalidske športne organizacije udeležili: športnika invalida Franček Gorazd Tiršek in Darko Đurić, predsednik ZSIS-POK Damijan Lazar in podpredsednik ZSIS-POK Jože Okoren.

Šport invalidov ima v vseh svojih raznovrstnih oblikah pomembne psihosocialne učinke, kot npr. možnost rehabilitacije s pomočjo gibanja, vključevanje v družbo ter tudi športne učinke, kot so možnost doseganja vrhunskih rezultatov in ukvarjanje s športno rekreacijo. 
Zato so na ministrstvu to področje prepoznali kot enakovredno in pomembno in ga v predlogu novega Zakona o športu prvič tudi na normativni ravni sistemsko uredili. 

Predlog novega zakona tako določa krovno športno organizacijo, ki je pristojna za šport invalidov v Sloveniji – to je Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK). ZŠIS-POK bo v skladu s predlogom zakona predlagal enega člana Strokovnega sveta RS za šport, ki ga bo ustanovila Vlada za odločanje o strokovnih zadevah in strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev na področju športa. ZŠIS-POK bo imel v skladu s predlogom zakona tudi pristojnosti na področju usposabljanja za strokovno delo v športu invalidov. V sodelovanju z URI – Soča bodo pripravili javnoveljavni program usposabljanja in organizirali usposabljanja za strokovne delavce na področju športa invalidov. Poleg tega bodo predlagali tudi enega člana akreditacijske komisije, ki bo podajala mnenje k predlaganim programov usposabljanj za področje športa. Pri pripravi predloga zakona je od samega začetka sodeloval tudi predstavnik športa invalidov.

Pri pripravi predloga Zakona o športu so sledili tudi veljavnemu Nacionalnemu programu športa, ki je za področje športa invalidov predvidel ukrepe, ki bi naj invalidom, enakovredno kot drugim osebam, omogočili sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih in predstavlja postopno inkluzijo invalidov v šolski sistem in panožne športne zveze tam, kjer za to obstaja interes.

Kot je na srečanju izpostavila ministrica, so športniki invalidi enakovredni drugim vrhunskim športnikom, kar jim končno priznava tudi predlog novega zakona. »Odrekanja in napori posameznika, ki kljub svoji invalidnosti zmore in uspe v športu, tudi profesionalno, v svetovnem merilu, so velika, in zato si moramo kot država prizadevati, da jim pri tem pomagamo in ustvarimo ustrezne pogoje za treninge, tekmovanja in razvoj. Zato so predstavnike športnikov invalidov od samega začetka nastajanja novega predloga vključili v pripravo ravno z namenom, da jim prisluhnejo in upoštevajo v največji možni meri,» je dejala ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.

Vir: MIZŠ, 2. 2. 2017

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)