Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je Vladi predložilo v potrditev resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020, s katero želi izboljšati izobrazbo odraslih na vseh stopnjah in povečati njihove možnosti za zaposlitev.

Z načrtom, ki ga predvideva resolucija, naj bi Slovenija, kot povzema Slovenska tiskovna agencija (20. 7. 2013), do leta 2020 dvignila izobrazbeno raven prebivalstva, splošno izobraženost, izboljšala možnosti za izobraževanje in preko tega povečala zaposljivost aktivnega prebivalstva. Pri splošni izobrazbi prebivalcev si resolucija kot cilj zadaja, da se bo delež odraslih v starostni skupini od 25 do 64 let, ki so vključeni v splošno izobraževanje, do leta 2020 povečal na osem odstotkov (leta 2011 je bilo v splošno izobraževanje vključenih 5 odstotkov odraslih v omenjeni starostni skupini).

Več: SVIZ, 22. 7. 2013

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)