Na spletni strani Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) je objavljen Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti “nakup IKT opreme” v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Namen javnega razpisa je omogočiti večjo uporabo IKT opreme in zagotoviti dostop do interneta z vzpostavitvijo brezžičnih omrežij na VIZ z namenom omogočanja kvalitetnejšega in izboljšanega vzgojno-izobraževalnega procesa. Na razpis se lahko prijavijo osnovne šole, srednje šole, zavodi za otroke s posebnimi potrebami oz. vzgojno-izobraževalni zavodi, ki so navedeni v seznamu vzgojno-izobraževalnih zavodov (.pdf).

Ciljne skupine razpisa so učenci in dijaki ter učitelji. Končni cilj informatizacije VIZ je, da bi z uporabo IKT opreme, povezane v vzpostavljeno brezžično omrežje, in namenjene izvajanju učnega procesa s kakovostnimi e-storitvami in e-vsebinami, zagotovili učencem in dijakom izboljšane kompetence, boljše dosežke ter večjo usposobljenost, ki so ključni elementi za uspešnejše gospodarstvo in družbo. Izgradnja brezžičnih omrežij bo potekala v letih 2018, 2019 in 2020.

Predvidena skupna višina sredstev za dejavnost »Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ« je 14.570.904,00 EUR, od tega iz sredstev kohezijske politike v deležu 62,5% (9.106.815,00 EUR) in z lastninim sredstvi VIZ v deležu 37,5% (5.464.089,00 EUR).  Za dejavnost »Nakup IKT opreme« pa je predvidena skupna višina sredstev 19.364.426,68 EUR, od tega  iz sredstev kohezijske politike v deležu 50% in z lastnimi sredstvi VIZ v deležu 50%.

Javni razpis se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah, in sicer v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (delež sredstev: 57%) in kohezijski regiji Zahodna Slovenija (delež sredstev: 43%). Število VIZ, ki bodo vključeni v sofinanciranje je  955, od tega 431 v Zahodni Sloveniji in 524 v Vzhodni Sloveniji.

Sredstva kohezijske politike se v 80,00 % zagotavljajo iz sredstev EU – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in v 20,00 % iz sredstev Republike Slovenije za sofinanciranje kohezijske politike – proračuna Republike Slovenije.

Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je 22. 10. 2017. Več informacij najdete na spletni strani Arnes

Vir: MIZŠ, 29. 9. 2017

(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)