Vseživljenjsko učenje je v času nenehnih sprememb in hitrega tehnološkega napredka realnost vseh zaposlenih. Zaposlenim, ki delujejo na področju športa, s pravkar objavljenim razpisom za usposabljanje, namenjajo 5 milijonov evrov.

Z razpisom »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022« strokovnim delavcem na področju športa omogočamo pridobivanje novih znanj in kompetenc, ki so nujne zaradi novih potreb posameznih delovnih mest, do katerih prihaja zaradi nove oziroma spremenjene športne opreme in orodij, tehnike izvajanja trenažnega procesa in procesa rehabilitacije ter novih didaktičnih pripomočkov.

Ukrepi so glede na potrebe trga dela usmerjeni v regionalno razpršeno izvajanje programov usposabljanj različnih nacionalnih panožnih športnih zvez. Prispevali pa bodo k zmanjšanju brezposelnosti, večji učinkovitosti in uspešnosti pri opravljanju dela, zmanjševanju neskladij na trgu dela, izboljšani socialni vključenosti, boljšemu počutju zaposlenih, večji kakovosti opravljenih storitev in posledično večjem zadovoljstvu uporabnikov storitev.

Na razpis se lahko prijavijo nosilci usposabljanj, določeni z Zakonom o športu, javni zavodi in društva, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti usposabljanja v športu, ter od nosilcev usposabljanj pooblaščeni izvajalci programov usposabljanj v športu. Skupaj bo lahko v usposabljanje vključenih predvidoma 7700 posameznikov, od tega jih bo najmanj 6545 pridobilo dodatne kompetence na področju športa.

Prijave so odprte do 9. marca 2018, razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva.

Vir: MIZŠ, 30.1.2018

(Skupno 57 obiskov, 1 današnjih obiskov)