Rdeča nit letošnjega šolskega leta je varno in spodbudno učno okolje. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, direktor Zavoda RS za šolstvo dr. Vinko Logaj in direktor Javne agencije RS za varnost prometa mag. Igor Velov so ob začetku novega šolskega leta podpisali Dogovor o sodelovanju pri izvajanju preventivnih dejavnosti na področju prometne vzgoje in izobraževanja v okviru vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

“Rdeča nit letošnjega šolskega leta je varno in spodbudno učno okolje. Prav v ta namen smo danes tudi podpisali poseben sporazum o varni mobilnosti otrok in mladostnikov,” je po podpisu poudarila ministrica. Še zlasti v srednjih šolah je treba s preventivnim delovanjem doseči, da bodo mladi ozaveščeni vsak dan, ko gredo na cesto. Seveda pa moramo poskrbeti tudi za najmlajše in to vse dni v letu, kar je tudi namen skupnega sodelovanja med ministrstvoma, zavodom za šolstvo in agencijo za varnost prometa, je še dodala ministrica.

Namen omenjenega dogovora je nadgraditi izvajanje prometne vzgoje na sistematičen in strokoven način ter dopolniti programe v zadnji triadi osnovne šole in v srednji šoli.

Prometna varnost otrok in mladostnikov je ena izmed prioritet te vlade. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so v zadnjih dveh letih precej okrepili aktivnosti in podporo projektom na področju prometne varnosti. Pripravili smo tudi Strategijo kulture vedenja in vzgoje za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2020.

Kot je med drugim zapisano v Dogovoru o sodelovanju pri izvajanju preventivnih dejavnosti na področju prometne vzgoje in izobraževanja v okviru vrtcev, osnovnih in srednjih šol, je treba zagotoviti enake možnosti za vse otroke in mladostnike z vidika etičnega in varnega sodelovanja v prometu z enako obravnavo v vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah po Sloveniji, seveda ob upoštevanju specifik in značilnosti ciljnih skupin.  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo skrbelo za usmerjanje vzgojno-izobraževalnih ustanov glede načina umeščanja področja prometne vzgoje in izobraževanja v okviru letnih delovnih načrtov, predlagalo zakonsko podlago in podzakonske predpise za lažje in kvalitetnejše izvajanje vsebin prometne vzgoje znotraj sistema izobraževanja, izvajalo preventivne aktivnosti s področja prometne vzgoje in izobraževanja ter razvijalo nove s poudarkom na tretji triadi osnovne šole in srednješolskem izobraževanju, nudilo organizacijsko podporo vodstvom, učiteljem in drugim strokovnim delavcem za načrtno izvajanje prometne vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, izvajalo strokovno usposabljanje in informiranje učiteljev in drugih strokovnih delavcev vzgoje in izobraževanja za prometno vzgojo in izobraževanje, spodbujalo in sodelovalo pri razvoju novih akcij in preventivne dejavnosti na področju z namenom nadgradnje in dopolnjevanja obstoječih aktivnosti za prometno vzgojo in izobraževanje ipd.

Vir: MIZŠ, 1. 9. 2017

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)