V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) so se v minulih dneh seznanili z okrožnico o začasni ukinitvi financiranja učne pomoči kot ene izmed oblik dodatne strokovne pomoči, ki jo je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) 5. januarja letos naslovilo na ravnateljice in ravnatelje osnovnih šol. V SVIZ temu ukrepu, ki je med zaposlenimi v osnovnih šolah povzročil ogorčenje in izjemno nezadovoljstvo, nasprotujejo in ministrstvo pozivajo, da ga umakne, saj ni v skladu z veljavno ureditvijo učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči.

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v 119. členu omenjene pomoči ne uvršča med delovne obveznosti učitelja, izvajanje te pomoči pa v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Pravilnik) prav tako ni več element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev. Glede na veljavno ureditev delo, povezano z izvajanjem učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči, praviloma ne spada med delovne obveznosti učitelja. Zato je tudi plačilo ur učne pomoči, ki je odvisno od dejanske realizacije, ločeno od plačil iz naslova delovnega razmerja. Veljavni Pravilnik tako v 43.a členu posebej ureja plačilo ur učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči, in sicer tako, da ministra, pristojnega za šolstvo, pooblašča, da s sklepom določi merila za plačilo ur te pomoči.

 Navedena pravna ureditev učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči se z novim koledarskim letom ni spremenila. Na SVIZU ocenjujejo, da je sam sklep, ki ga je pripravilo MIZŠ in več ne ureja meril za plačilo ur omenjenega dela, ampak plačilo enostavno ukinja, v nasprotju z omenjenim Pravilnikom oziroma po svoji vsebini lahko predstavlja poseg v normative in standarde. Ukrep MIZŠ pa ni le v nasprotju z veljavno ureditvijo izvajanja učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči, temveč resno ogroža njeno kakovost ali celo izvajanje te pomoči nasploh.

 V SVIZ poudarjajo, da od zaposlenih ni mogoče pričakovati, da bi naloge, za katere niso plačani, tudi opravili! Zato v nasprotju z ukrepom iz okrožnice MIZŠ pričakujejo, da bodo strokovni delavke in delavci za opravljeno delo, v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, prejeli ustrezno plačilo.

 SVIZ bo takoj zahteval sklic sestanka z MIZŠ, na katerem bomo zagovarjali preklic ukinitve plačila učne pomoči kot ene od oblik dodatne strokovne pomoči.

Vir: SVIZ, 8. 1. 2015

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)