Na Brdu pri Kranju v sredo in četrtek, 18. in 19. novembra 2015, poteka nacionalna konferenca KEKS (Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja, ki jo skupaj organizirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Pedagoški inštitut.

Zagotavljanje kakovostne vzgoje in izobraževanja je eden od temeljnih ciljev slovenskega vzgojno-izobraževalnega (VIZ) sistema. Vprašanje kakovosti je eno od križišč, na katerem se srečujejo interesi javnosti, politike, staršev, šol, vrtcev, ravnateljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev in raziskovalcev s področja izobraževanja ter učencev. Zato je konferenca KEKS namenjena vsem deležnikom, ki so kakorkoli vpeti v ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti.

Element večine razumevanj kakovosti so učni dosežki učencev, ki so postavljeni v središče pozornosti vseh vpletenih. Za doseganje kakovosti pa so ključnega pomena tudi klima v vrtcu in šoli in pogoji, ki omogočajo ne le otrokovo učenje, temveč tudi učenje in razvoj zaposlenih. Tega pa ni mogoče zagotoviti brez vodenja, ki usmerja in spodbuja ter zagotavlja pogoje za razvoj šolske kulture in klime, naklonjene podpiranju kakovosti, ter vzpostavlja poti sodelovanja med vsemi deležniki ali kot je v uvodnem delu konference izpostavila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, da je razvoj kadrov baza razvoja sistema.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, ki je konferenco danes tudi otvorila, je predstavila zasnovo nacionalnega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Orisala je pomen kakovosti za družbo znanja, dejavnike, ki potencirajo potrebo po ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja ter poudarila izhodišča za nacionalni okvir. Ministrica je dejala, da elementi evalvacije že obstajajo in da je potrebno vzpostaviti enovit sistem, saj je temeljni namen osnutka modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti doseganje, ohranjanje in razvoj kakovosti ter vzpostavitev enotnejšega sistema kakovosti tako na ravni vzgojno-izobraževalnih organizacij kot tudi na ravni izobraževalnega sistema. Osnutek modela bo vzpostavljen, dopolnjen in preizkušen preko projekta, sofinanciranega s strani Evropskega socialnega sklada.

 

Vir>> Novica MIZŠ

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)