V soboto, 28. maja 2022, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski izpitni rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.

Splošna matura
Letos se je k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature prvič prijavilo 6.114 kandidatov (lani 6.249) z 80 šol, ki bodo maturo opravljali iz 33 različnih predmetov.

Pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bo potekal v ponedeljek, 30. maja, pisni izpit iz matematike pa v soboto, 4. junija. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo potekali od 31. maja do 15. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od 13. do 22. junija.

Poklicna matura
Pri poklicni maturi je na spomladanski izpitni rok prvič prijavljenih 9.497 kandidatov (lani 9.951) s 138 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

Pisni izpiti iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine, bo potekal v ponedeljek, 30. maja. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz angleščine v soboto, 28. maja, iz matematike v soboto, 4. junija, iz nemščine v torek, 7. junija, ter iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v ponedeljek, 13. junija.

Kandidati bodo opravljali drugi predmet poklicne mature – pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov v četrtek, 9. junija.

V okviru četrtega predmeta kandidati v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo, izbirajo med izdelkom oziroma storitvijo in zagovorom ali izpitnim nastopom in zagovorom. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti bodo na šolah potekali v skladu s koledarjem poklicne mature od 13. do 22. junija.

Vir in več informacij: RIC, 26. 5. 2022 in MIZŠ, 27. 5. 2022

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)