Odprt je razpis za oddajo prijav za sodelovanje v študijskih obiskih, namenjenih snovalcem in odločevalcem politike in strokovnim delavcem v izobraževanju in poklicnem usposabljanju. Obiski bodo potekali med marcem in junijem 2014 in so zadnji študijski obiski v programu Vseživljenjsko učenje (2007–2013).

144 študijskih obiskov (Study visits catalogue 2013/14), ki bodo potekali v tridesetih evropskih državah, bodo namenjeni raziskovanju tridesetih različnih tem, ki so v skladu z najnovejšimi evropskimi prednostnimi nalogami v izobraževanju, med drugim:

  • spodbujanju pridobivanja ključnih kompetenc (učenje jezikov, učenje za aktivno državljanstvo, trajnostni razvoj in uporaba IKT ipd.);
  • spodbujanju učenja in izobraževanja na delovnem mestu in za prehod iz izobraževanja in usposabljanja v svet dela;
  • sodelovanju med izobraževalnimi ustanovami, podjetji in lokalnimi skupnostmi;
  • enakim možnostim za prikrajšane skupine;
  • podpiranju začetnega in nadaljevalnega usposabljanja učiteljev, trenerjev in vodij izobraževanj.

Študijski obiski so namenjeni snovalcem politike izobraževanja in poklicnega usposabljanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni (direktorjem zavodov za izobraževanje in poklicno usposabljanje, vodjem svetovalnih središč in drugim), pedagogom, inšpektorjem za izobraževanje in usposabljanje ter predstavnikom združenj delodajalcev in sindikatov.

Kandidati, ki jih razpisani študijski obiski zanimajo, se naj o prijavi posvetujejo na nacionalni agenciji, Centru RS za mobilnost in evropske programe (CMEPIUS), in svoje zahtevke oddajo na spletne strani študijskih obiskov do 15. oktobra 2013 (do 12. ure po srednjeevropskem času).

Vir: ACS, 6. 9. 2013

(Skupno 6 obiskov, 1 današnjih obiskov)