Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je naslovilo na osnovne in srednje šole, na osnovne šole s prilagojenim programom ter zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami okrožnico, v kateri jih obveščamo, da jim bomo 5. marca 2015 nakazali sredstva za izvedbo dodatne strokovne pomoči – učne pomoči za meseca januar in februar 2015 po vrednosti ure v višini 11,94 evrov bruto na uro. V naslednjih mesecih pa bomo sredstva za ta namen nakazovali mesečno kot je to bil običaj tudi v preteklosti.

 V okrožnici smo jih hkrati obvestili, da velja vrednost ure v višini 11,94 evrov bruto v šolskem letu 2014/15 tudi za interesne dejavnosti ter za dodatno strokovno pomoč pri pouku slovenščine za priseljence učence iz drugih držav. Prav tako jih obveščamo, da se bo sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi v letu 2015 izvajalo na način kot v minulem letu. Znesek sofinanciranja ostaja nespremenjen, torej sofinanciranje šole v naravi vsaki generaciji učencev enkrat v času devetletnega šolanja. Ministrstvo izplača letno sredstva na generacijo v 5. razredu osnovne šole. S tem delom sofinanciranja se pokrije plačilo strokovnih delavcev šole v skladu s 17. členom Pravilnika o financiranju šole v naravi. Šola v naravi, ki je sofinancirana iz državnega proračuna, je še dodatno subvencionirana za socialno šibke.

Vir: MIZŠ, 25. 2. 2015

(Skupno 36 obiskov, 1 današnjih obiskov)