20. novembra 2015 je v Hotelu Mons Ljubljana potekala zaključna konferenca projekta Podjetnost, fleksibilnost in individualizacija za boljše zaposlitvene možnosti mladih. Projekt je bil potrjen s strani Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada v okviru izvajanja kohezijske politike 2007-2013. Namen projekta je podpora razvoju kakovostnega in fleksibilnega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na razvojnih prioritetah, tako v Sloveniji, kot celotni Evropski uniji.

Na zaključni konferenci so bile predstavljene glavne aktivnosti in podaktivnosti projekta, ki jih na kratko povzemajo v treh točkah, in sicer:

  1. aktivnost – Poglobljena evalvacija pilotnega projekta »Spodbujanje podjetnosti in samoiniciativnosti med mladimi«
  2. aktivnost – Raziskava o izvajanju individualizacije na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
  3. aktivnost – Promocija fleksibilnejših oblik izobraževanja

Vir in več informacij: CPI, 30. 11. 2015

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)