Tehnološki park Ljubljana je v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade RS za regionalni razvoj in kohezijsko politiko – Sektorjem za koordinacijo pametne specializacije, organiziral 12. decembra mednarodno konferenco o možnostih vključevanja slovenskih raziskovalnih institucij in podjetij v transnacionalne pobude S3 in Vanguard iniciativo. Vanguard Iniciativa združuje 35 evropskih regij, ki v strategiji pametne specializacije poudarjajo napredne industrije, modernizacijo in tehnološke inovacije.

Na posvetu »Priložnost za sodelovanje in rast R&I deležnikov v evropskem tematskem partnerstvu S3 in Vanguard iniciativi« je bilo preko 80 udeležencev iz Slovenije in tujine, med njimi oblikovalci politik, predstavniki raziskovalnih organizacij, Strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP), podjetij in posredniške organizacije ter ugledni slovenski in tuji strokovnjaki.

Osrednji del konference je potekal v obliki okrogle mize, na kateri so Peter Wostner iz SVRK, Ales Hančič iz TECOS, Iztok Lesjak iz Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o., Giacomo Copani – ITIA CNR-Lombardy, Valentina Pinna, predstavnica Vanguard in Maja Ferlinc, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA), razpravljali o vplivu in priložnostih Vanguard iniciative za podjetja, posredniške organizacije in odločevalce. Aleš Hančič je opozoril, da je potrebno potrebe identificirati hitro, obenem pa na pomanjkanje sredstev in strokovnjakov na področju digitalizacije v podjetjih. V iniciativi Vanguard vidi odlično priložnost za podjetja. Valentnina Pinna je poudarila, da ima Slovenija edinstveno priložnost za vključevanje v iniciativo in izkoriščanje njenih potencialov, da pa je potrebno znotraj Slovenije oblikovati partnerstva in aktivno ter hitro pristopiti v pilotne projekte. Iztok Lesjak pa je poudaril pomen vpetosti podjetij v mednarodne verige vrednosti, za vstop na globalni trg in hiter razvoj storitev oziroma produktov. Odgovor na to po njegovem mnenju ponujajo EU TS3P partnerstva in Vanguard iniciativa.

Vsi pa so se strinjali, da je potrebno informacije o možnostih vključevanja v EUTS3P partnerstva in Vanguard iniciativo razširiti med slovenskimi podjetji. Ker je to naloga SRIP partnerstev, bodo že v januarju organizirali dogodek, na katerem se bodo deležniki podrobneje dogovorili o naslednjih korakih.

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je na področje digitalizacije in tematskih partnerstev S3 vključen kot partner mednarodnih projektov GREENOMED (financiran iz programa Interreg Mediteran) in SMART-SPACE (financiran iz programa Interreg Alpski prostor), ki sta tudi omogočila tokratno konferenco. Projekt GREENOMED si prizadeva za prenos izkušenj in metodologije Vanguard iniciative na nove regije, še posebej na področju zelene in trajnostne proizvodnje. Projekt SMART-SPACE se osredotoča na oblikovanje transnacionalnega digitalnega vozlišča (Digital innovation hub) ter ustvarja in testira storitve in podporo za podjetja, oblikovalce politik in posredniške organizacije.

Vir: MIZŠ, 12. 12. 2017

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)