Ministrstvo za šolstvo in šport je danes objavilo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018. Sredstva razpisa so namenjena sofinanciranju splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2017/18 in dejavnostim v izobraževanju odraslih v letu 2018:  

  • izvedbi splošnih in bralnih študijskih krožkov, ki jih koordinira ACS,
  • programom medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,
  • izvedbi dejavnosti Parada učenja,
  • koordinaciji podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2018,
  • aktivnostim združenj in društev za izobraževanje odraslih, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 (v nadaljevanju ReNPIO13-20).

Do predpisanega roka, 8. decembra 2018, je na ministrstvo prispelo 152 vlog. Formalno popolne vloge je oddalo 146 prijaviteljev. Izbranih je bilo 116 prijaviteljev, ki so skupaj prijavili 414 programov in dejavnosti.

Ocenjevalna komisija je vloge ocenila na podlagi meril, objavljenih v javnem razpisu. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je 10. januarja  2018 s Sklepom o izboru prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018 odobrila sofinanciranje v višini 527.755,63 EUR.

Rezultati razpisa so objavljeni na spletni strani MIZŠ.

Vir: ACS, 12. 1. 2018

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)