24. septembra 2014 je v soorganizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje, Sveta romske skupnosti in Zveze Romov Slovenije potekala 4.nacionalna konferenca o zdravju Romov. Namen letošnje konference je bil izpostaviti obstoj in vzroke za neenakost v zdravju romske populacije v Sloveniji.

Na konferenci je bilo 120 udeležencev iz celotne Slovenije in romskih skupnosti iz različnih koncev države, ki so konferenco ocenili pozitivno v želji, da bi se že večkrat srečali na takšen način.

Na konferenci so bili sprejeti naslednji sklepi:

  1. Konference o zdravju Romov se bodo organizirale vsako drugo leto. V vmesnem obdobju se bo organizirala delavnica na nacionalnem nivoju.
  2. Problematika zdravja Romov se mora obravnavati skupaj z romsko skupnostjo, prav tako obveščanje in ozaveščanje ciljnih javnosti. Zdravstvene in druge strokovne delavce je potrebno opolnomočiti z znanji za delo z ranljivimi skupinami, kamor sodijo tudi Romi.
  3. Predstavniki romske skupnosti morajo biti aktivno vključeni v pripravo in izvedbo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja preko kulturi primernih pristopov.
  4. Omogočiti se mora dostop do zdravstvenega zavarovanja Romom, ki le-tega nimajo urejenega, in aktivno pristopiti k iskanju nezavarovanih oseb.
  5. Občinam, kjer živijo Romi, se predlaga, da prek državnih instrumentov, kot so javna dela, aktivneje pristopijo k reševanju problematike Romov prek ozaveščanja v njihovem okolju (svetovanje o življenjskih zadevah na domu), v delo se naj vključi pripadnike romskih skupnosti.
  6. Pripadnikom romske skupnosti, ki se odločajo za študij medicine oz. katerega koli visokošolskega strokovnega študijskega programa s področja zdravja, je potrebno omogočiti dodatno finančno podporo v obliki štipendije ali denarne nagrade.
  7. Zaključke se posreduje vsem udeležencem konference in pristojnim: Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za zunanje zadeve – Medresorski Komisiji za človekove pravice, Uradu RS za narodnosti, Komisiji Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti, Ministrstvu za javno upravo in vsem skupnostim občin Republike Slovenije, Zvezi Romov Slovenije, Svetu Romske skupnosti RS, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, Varuhu človekovih pravic in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Vir: NIJZ, 9. 10. 2014

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)