Predstavniki mladih, skupaj s predstavniki iz držav članic, so na Evropski mladinski konferenci v Rimu razpravljali o dveh osnovnih dimenzijah mladinske politike: dostopa do pravic in avtonomije mladih.

S splošno temo “Opolnomočenje mladih za politično participacijo” se je konferenca osredotočala na snovanje okvira za vzpostavitev skupnega razumevanja te teme in sprejela usmerjevalna vprašanja, na podlagi katerih bodo izvedena posvetovanja. Poleg tega so bila sprejeta priporočila na temo “dostop mladih do pravic”, ki bodo prispevala tudi k oblikovanju zaključkov Sveta, predvidenih za sprejem decembra 2014 v okviru italijanskega predsedstva.

Priporočila vključujejo naslednje ključne točke: – Imenovanje neodvisnega zastopnika pravic mladih. Njegova vloga bi bila povečati ozaveščenost, opredeliti in izpostaviti izzive in diskriminatorne prakse ter sistematično zaščititi pravice mladih. – Da bi opolnomočili mlade, da postanejo aktivni državljani, morajo države članice zagotoviti izobraževanje na področju državljanstva na vseh stopnjah formalnega izobraževanje in podpirati neformalno izobraževanje. – Države članice naj implementirajo kontinuiran medsektorski dostop, kot tudi podpirajo aktivnosti nevladnih organizacij za dvig ozaveščenosti, z namenom zagotoviti doseg mladih z manj priložnostmi in jih opolnomočiti za poznavanje in uporabo svojih pravic, še posebej na lokalnih ravneh.

Konferenca je potekala v posodobljenem formatu strukturiranega dialoga. Da bi izboljšali kontinuiran dialog med odločevalci in mladimi, se bodo tri evropske mladinske konference četrtega cikla osredotočile na skupno temo “Opolnomočenje mladih za politično participacijo”.

Celotne zaključke lahko preberete na:
www.youthforum.org/assets/2014/10/EUYC2014-access-to-rights-final-outcome_-.pdf

Konferenca je potekala v Rimu od 13. do 16. oktobra in jo je gostilo italijansko predsedovanje Svetu EU.

VIR: Eurodesk, 20. 10. 2014

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)