Na spletišču CPI-ja je z dne 9. 6. 2015 objavljeno vabilo na zaključno konferenco programa »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev«, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada in je namenjen usposabljanju učiteljev oziroma strokovnih delavcev srednjih poklicnih in strokovnih šol v podjetjih, z namenom nadgraditve in osvežitve njihovih kompetenc. Na zaključni konferenci bodo predstavljeni rezultati programa ter primeri dobrih praks.

Konferenca bo v četrtek 18. 6. 2015 v Plaza Hotelu Ljubljana (velika dvorana), Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 9.00.

Program je bil namenjen učiteljem srednjih strokovnih in poklicnih šol, in sicer učiteljem strokovnih modulov in drugim strokovnim sodelavcem, ki so se
usposabljali v podjetjih. Kakovostnega poklicnega izobraževanja namreč ni mogoče izvajati brez dobro usposobljenih kompetentnih učiteljev, ki poznajo, ne samo pedagoški proces, ampak tudi sodobne trende stroke, podjetniško miselnost in kulturo. Program je temeljil na krožni obliki zaposlovanja, saj so učitelje in druge strokovne delavce v času, ko so bili na usposabljanju v podjetju, nadomeščali ustrezno usposobljeni strokovnjaki iz podjetij ali pa ustrezno
usposobljene brezposelne osebe.

Cilj programa je bil dvig kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pridobitev novih znanj, spretnosti in kompetenc ter s tem povečanje zaposlitvenih možnosti in dolgoročne konkurenčnosti. Ne nazadnje pa je bil cilj tudi spodbujanje inovativnosti in povezovanje izobraževanja s potrebami trga dela.

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)