Upravni odbor Prešernovega sklada, ki se je konstituiral 16. julija 2008, je sklepno sejo svojega mandata (2008–2012) na povabilo Slovenskega izobraževalnega konzorcija SLOVIK iz Trsta opravil 17. maja 2012 v prostorih nekdanjega slovenskega Narodnega doma v Trstu. S svojim zaključnim srečanjem v simbolnem središču slovenske skupnosti v tržaškem zamejstvu je UO PS želel potrditi vseslovenski značaj Prešernovih nagrad kot najvišjih nacionalnih priznanj na področju umetnosti in kulture in hkrati poudariti enotnost in celovitost slovenskega kulturnega prostora tostran in onstran nekdanjih meddržavnih meja. UO PS je na seji z zadovoljstvom ugotovil, da je v nespremenjeni zasedbi (Lenka Bajželj, Veronika Brecelj, dr. Ignacija J. Fridl, Aleš Jan, Iztok Kovač, Milan Ljubič, Bine Matoh, mag. Marko Mihevc, dr. Andrej Misson, Jaš Otrin, Marko Peljhan, Janez Suhadolc, dr. Nadja Zgonik in Matjaž Zupančič, člani, ter Jaroslav Skrušny, predsednik) vsa štiri leta mandata strokovno, častno, profesionalno odgovorno in v skladu z zakonom o Prešernovih nagradah ter statutom Prešernovega sklada opravljal svojo nalogo ter podelil vseh možnih osem Prešernovih in štiriindvajset nagrad Prešernovega sklada. S sklepnim poročilom o štiriletnem delu, ki ga je sprejel že na prejšnji dopisni seji (seja je potekala od 28. februarja do 6. marca 2012) in predal Ministrstvu za izobraževanje, znanost kulturo in šport ter Državnemu zboru RS, je UO PS v sedanji sestavi delovno sklenil svoj mandat.

Jaroslav Skrušny l.r., predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada

Vir: MIZKŠ, 23. 5. 2012

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)