V torek, 31. avgusta 2010, je v Novem mestu potekala zaključna konferenca Srednje ekonomske šole Ljubljana s partnerji za projekt Evropskih strukturnih skladov z naslovom “Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno življenje”.

Projekt je financiran iz sredstev Evropskih socialnih skladov in Ministrstva za šolstvo in šport v Republiki Sloveniji. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Osnovni cilj projekta je uvajanje oz. krepitev aktivnosti, ki so namenjene uspešnejšemu vključevanju učencev migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja ter s tem tudi uspešnejši prilagoditvi mladih na zaposlitev v podjetjih v Republiki Sloveniji. Poudarek projektnih aktivnosti je na pregledu in dopolnitvah izvajanja učnih načrtov ter krepitvi komunikacije med strokovnimi delavci, učitelji, starši migranti in dijaki migranti.

Generalni cilj projekta »Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno življenje« je zviševanje zavesti srednješolske populacije glede medkulturne različnosti in krepitev pozitivne naravnosti do drugačnosti. Vsem dijakom migrantom je potrebno v skladu s Strategijo vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem Vzgoje in izobraževanja v republiki Sloveniji zagotoviti enake možnosti in spodbujati socialno vključenost.

Predstavitev projekta, partnerji in vir: MŠŠ, 31. avgust 2010

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)