Vabljeni na zaključno konferenco ESS projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, ki bo 2. in 3. julija 2013, v hotelu MONS v Ljubljani. Uradno vabilo (pdf).

Konferenca je namenjena članom šolskih projektnih timov in ravnateljem šol v projektu, članom strateškega in operativnega tima ter pedagoškim svetovalcem za osnovno šolo in bo potekala v obliki plenarnih predavanj, delavnic, tematskih skupin ter tematskih panelnih diskusij.

Na konferenci želijo predstaviti empirične ugotovitve dvoletnega projekta; izmenjati znanje in izkušnje med šolami, skrbniki in eksperti (strokovnjaki za področje BP, didaktike, pedagoške psihologije, evalvacijo); spodbuditi nadaljnji strokovni razvoj, skladno s cilji projekta; dogovoriti se o nadaljnjem širjenju aktivnosti za razvoj bralne in drugih pismenosti, pa tudi za zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti in kakovostnega izobraževanja za vse učence.

Rok za prijavo na konferenco je 20. 6. 2013. Prijavite se preko prijavnega obrazca. Ob prijavi izberite eno od ponujenih delavnic, ki bodo na programu v torek, 2. julija 2013. Zaradi omejenosti prostorskih kapacitet se zna zgoditi, da bodo morali število udeležencev v posameznih delavnicah zmanjšati in prerazporediti. Pri tem bodo upoštevali vrstni red prijav.

Vir: Spletna stran projekta: www.zrss.si/BP2013

(Skupno 6 obiskov, 1 današnjih obiskov)