V Uradnem listu Republike Slovenije št. 109/12 z dne 31. 12. 2012 je objavljen nov Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki začne veljati petnajsti dan po tej objavi.

Cilj in namen ZEKom-1 je prenos spremenjenih določb evropskega regulativnega okvira s področja elektronskih komunikacij v pravni red Republike Slovenije. Nov zakon vzpostavlja prenovljeno regulativno okolje za delovanje operaterjev, primerljivo z okoljem v drugih državah Evropske unije. To bo izboljšalo konkurenčnost operaterjev in spodbudilo nov investicijski krog. Izboljšujejo se obstoječe rešitve za lažji in hitrejši razvoj širokopasovnih omrežij. Odpirajo se nove možnosti za vključitev širokopasovnega dostopa v univerzalno storitev, kar pa bo lahko določila agencija ob upoštevanju zakonskih meril.

Zakon uvaja rešitve, ki stremijo k izboljšanju skupne gradnje in uporabe komunikacijske infrastrukture. Zagotavlja se učinkovitejše upravljanje in lažji dostop do radijskega spektra z zmanjšanjem administrativnih ovir. Krepi se varstvo pravic potrošnikov in uporabnikov, vključno z uporabniki invalidi in uporabniki s posebnimi socialnimi potrebami. Pri tem gre za izboljšave na področju naročniških pogodb in informiranja uporabnikov. V njihovo korist se uvaja obveznost izvedbe prenosa telefonske številke k drugemu operaterju v enem delovnem dnevu in se preprečuje prepogosto menjavanje mest televizijskih programov s strani operaterjev. Predlog zakona v korist uporabnikov uvaja tudi načelo nevtralnosti interneta. Zvišuje se tudi varstvo zasebnosti in osebnih podatkov končnih uporabnikov (npr. pri uporabi t.i. piškotkov).

Vse navedeno bo okrepilo zaupanje in s tem povečalo uporabo elektronskih komunikacij. V tem okviru se zato povečujejo tudi pristojnosti nacionalnega regulativnega organa, ki se bo po novem imenoval Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (doslej Agencija za pošto in elektronske komunikacije).

Vir: MIZKŠ, 3. 1. 2013

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)