Na spletnem podportalu E-demokracija je v rubriki Ministrstva za notranje zadeve objavljen Zakon o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (v ponovno medresorsko obravnavo in na SVZ).

Predlog Zakona vsebje tudi dopolnitev Zakona o vrtcih. Kot lahko preberemo v gradivu, je namen spremembe, da se odpravijo posamezne nedorečenosti in pomanjkljivosti sedanje ureditve, na katere opozarjajo predvsem občine. Zaradi uveljavitve ZUPJS s 1. 1. 2012, s katerim se je postopek določitve znižanega plačila za vrtec iz občin prenesel na CSD, s tem pa je prenehala za pravico do znižanega plačila veljati področna zakonodaja, so se v praksi pojavile posamezne situacije, ki jih zakonodaja ne predvideva oz. jih je uredila drugače, kot je to veljalo prej. Predvsem gre za vprašanje o občini zavezanki za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev. V primerjavi s sedaj veljavno ureditvijo lahko kateri koli od staršev na občino stalnega prebivališča odda vlogo za subvencijo, ne glede na to, ali ima otrok skupaj z njim v tej občini tudi prijavljeno stalno prebivališče. Ureditev, ki je veljala do 1. 1. 2012, pa je predvidevala, da v primeru, ko starši ne živijo skupaj, vlogo odda le tisti od staršev, ki ima v občini prijavljeno stalno prebivališče skupaj z otrokom.

Vzpostavlja pa se tudi pravna podlaga, ki bo občinam omogočala preverjanje pravilnosti izstavljenega zahtevka vrtca, ki jih vrtci mesečno pošiljajo občinam zavezankam za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev. Občine  namreč sedaj te  nimajo možnosti in tako od vrtcev v plačilo prejemajo le skupni seštevek vseh subvencij za vse otroke, za katere so plačnice.

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)