Na straneh Vlade RS “Vladna gradiva v obravnavi” je objavljen Popravek gradiva št. 1 – Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Gre za spremembo in dopolnitev členov Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02 in 92/07) v skladu z Direktivo o poklicnih kvalifikacijah 2005/36/ES in Direktivo o storitvah na notranjem trgu 2006/123/ES.

Večja sistemska sprememba je prenos pristojnosti in dolžnosti določene v ZPKEU s pristojnih ministrstev na druge pristojne organe. Kjer bo to realizirano, so dodatno opredelili, da pristojno ministrstvo postane drugostopenjski pritožbeni organ. Z vzpostavitvijo informacijske baze za regulirane poklice oziroma dejavnosti in možnostjo, da bodo vključeni v postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij poleg pristojnih ministrstev tudi drugi organi, so dodali določilo, da se vodijo statistične evidence v elektronski obliki za potrebe poročanja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Evropski komisiji.

V skladu z Direktivo o storitvah na notranjem trgu 2006/123/ES so vnesli v zakon možnost, da se dokumentacija in listine, potrebne v postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij, posredujejo po elektronski poti. Dodali pa so novo poglavje o upravnem sodelovanju med pristojnimi organi držav članic in uporabi sistema IMI (Informacijski sistem za notranji trg), ki ga je razvila Evropska komisija. Gre za izmenjavo občutljivih osebnih podatkov, zato je bilo potrebno dodati določila, ki podpirajo uporabo omenjenega sistema in so skladna z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)