Ministrica dr. Makovec Brenčič se je na ministrstvu srečala z nekdanjimi vrhunskimi športniki. Pogovarjali so se o predlogu Zakona o športu, ki za prejemnike olimpijskih kolajn ali kolajn s svetovnih prvenstev omogoča dvojno kariero s povračilom stroškov za pridobitev izobrazbe in socialno varnost s pravico do izjemne pokojnine.

Prejemnikom olimpijskih kolajn ali kolajn s svetovnih prvenstev bo predlog novega Zakona o športu omogočal dvojno kariero s povračilom stroškov za pridobitev izobrazbe in socialno varnost s pravico do izjemne pokojnine. Vsem nekdanjim vrhunskim športnikom, ki si bodo pridobili osnovno strokovno usposobljenost, pa predlog novega zakona omogoča opravljanje strokovnega dela v športu z vsemi kompetencami v svoji športni panogi.

Država že zdaj spodbuja dvojno kariero nekdanjih vrhunskih športnikov z razpisom »Razvoj kadrov v športu«, ki je v obdobju 2014-2015 omogočil pridobitev izobrazbe ali najvišje strokovne usposobljenosti štirim nekdanjim vrhunskim športnikom, v obdobju 2016-2022 pa še nadaljnjim 25. Ministrstvo želi zagotoviti tudi, da bi lahko športniki že med aktivnim ukvarjanjem s športom skrbeli za kariero po športni upokojitvi, zato predlog novega zakona o športu prinaša pravice tudi za aktivne športnike, ki bodo upravičeni do prilagoditve šolskih in študijskih obveznosti.

Poleg tega predlog zakona določa pravno podlago za zaposlovanje vrhunskih športnikov v javnem sektorju, ureja področje prestopov športnikov, ki morajo biti za vse otroke do 15. leta in amaterske športnike brezplačni. Predlog zakona uvaja institucijo varuha športnikovih pravic in mu določa pristojnosti in dolžnosti. Varuh športnikovih pravic bo obravnaval pritožbe, pripombe, predloge in pobude deležnikov v športu in skrbel za uresničevanje pravic športnikov.

Vir in celotni prispevek: MIZŠ, 3. 2. 2017

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)