Na spletnem portalu E-demokracija je bil 18. 4. 2014 objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Rok za oddajo komentarja je 9.5.2014.

Poglavitne rešitve, ki jih ponuja zakon in so zapisane v predlogu Zakona:

“Novela zakona ponuja rešitve, ki zagotavljajo enakost, dostopnost, učinkovitost in preglednost ter primerljivost poklicnega in strokovnega izobraževanja na isti ravni oziroma s splošnim srednješolskim izobraževanjem.

Spremembe in dopolnitve se predvsem nanašajo na:

  • status dijaka v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki se omeji na čas trajanja izobraževalnega programa, ki se lahko zaradi ponavljanja letnika ali prestopa v drug izobraževalni program ali opravljanja manjkajočih obveznosti iz zaključnega letnika podaljša še za največ eno šolsko leto. Predvidene so tudi izjeme, vendar pod posebnimi pogoji in s posebnimi ter v večini primerov individualnimi rešitvami,
  • omogočanje ponovne uvedbe vajeništva,
  • izenačitev pravice do srednješolskega izobraževanja za tujce, ki so davčni zavezanci, ali pa so davčni zavezanci njihovi starši in se šolajo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije ali državljani držav članic EU. Tuji državljani se lahko izobražujejo v programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije, kadar se izobražujejo v skladu z mednarodnimi pogodbami s področja izobraževanja, sicer plačajo stroške izobraževanja,
  • izenačitev pogojev izobraževanja odraslih z mladino pri vključevanju v formalno poklicno in strokovno izobraževanje, pri čemer se bolj jasno opredeljuje status dijaka oziroma udeleženca izobraževanja odraslih, iz katerega izhajajo pravice, ki jih določa ta zakon in drugi zakoni. Pri omejevanju pravice do rednega izobraževanja po že zaključenem izobraževanju za pridobitev srednje poklicne ali srednje strokovne izobrazbe, se v pravico do izrednega izobraževanja ne posega. Kdor se izredno izobražuje in ni zaposlen oziroma nima statusa brezposelnega, ima enake pravice, določene z zakoni in drugimi predpisi, kot dijak, vendar odvisno od tega koliko časa je pred tem imel status dijaka v rednem izobraževanju,
  • pogoje za vpis v izobraževanje v poklicnem tečaju. Poklicni tečaj je namenjen samo dijakom, ki so končali gimnazijo, ne pa tistim, ki so končali srednje strokovno izobraževanje in se želijo prekvalificirati; tem se lahko prilagodi izvedba izobraževalnega programa,
  • pogoje za vpis dijakov s posebnimi potrebami, ki dobijo odločbo o usmeritvi ob koncu osnovne šole in se vpišejo v srednje strokovno izobraževanje prednostno tudi v primeru omejitve vpisa (na primer v srednjo zdravstveno šolo). Predlagano je, da prednostna obravnava velja, če dijak dosega vsaj 90% točk, ki so potrebne za vpis.

Novela tudi nekoliko natančnejše opredeljuje upoštevanje in vrednotenje predhodno pridobljenega znanja, opredeljuje način dela z nadarjenimi ter vzporedno izobraževanje na srednješolski ravni.

Novela zakona ne prinaša  dodatnih finančnih obveznosti.”

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)