Predlog Zakona o vajeništvu, ki ga je na današnji dopisni seji sprejela vlada, bo mladim omogočil zgodnejšo poklicno socializacijo. Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev ter še tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo in gospodarstvom. Kot določa zakon, bo imel vajenec status dijaka, ki se usposablja na delovnem mestu najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa.

Vajeništvo začenjamo poskusno uvajati v šolskem letu 2017/2018. Za prvo leto načrtujemo vključevanje vajencev v 4 programe srednjega poklicnega izobraževanja, in sicer: oblikovalec kovin-orodjar, kamnosek, mizar in gastronom hotelir. Vajeniško obliko izobraževanja bomo uvajali postopoma, pilotno jo bomo preizkusili na omejenem številu programov in za omejeno število vajencev, šol in delodajalcev.

Vključitev v vajeništvo ni obvezna ne za delodajalce ne za dijake. Predlagani zakon namreč določa, da je vključitev prostovoljna in namenjena tistim dijakom, ki se bodo želeli izobraževati v vajeniški obliki izobraževanja. Vključeni bodo tisti delodajalci, ki bodo imeli prosta vajeniška delovna mesta in bodo za izvajanje vajeništva izpolnjevali vse zahtevane pogoje.

V prvih treh letih pričakujemo do 200 vajencev na generacijo. Vajeniško obliko izobraževanja bomo pilotno preizkusili na omejenem številu šol (v prvem šolskem letu praviloma 2 šoli za posamezen izobraževalni program). Število vključenih delodajalcev bo odvisno od števila registriranih vajeniških delovnih mest pri pristojnih zbornicah in od števila sklenjenih vajeniških pogodb z vajenci.

Projekt pilotne izvedbe vajeništva, ki je v pripravi, na podlagi javnega razpisa v različnih delih sofinancirajo MIZŠ, ESS (Evropski socialni sklad) in MGRT. MIZŠ na podlagi javnega razpisa, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, zagotavlja sredstva za usposabljanje mentorjev v podjetjih, delodajalcem bo sofinanciral stroške nagrade vajencev in strošek mentorja v podjetju, predstavnikom delodajalcev in šolam pa bo zagotavljal tudi sredstva za sodelovanje pri pripravi vajeniške izvedbe programov srednjega poklicnega izobraževanja. MGRT pa bo delodajalcem sofinanciral strošek varovalnih sredstev za vajenca in nadomestila stroškov prevoza in prehrane za vajenca.

Za prenovo sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, v okviru katerega je predvidena tudi pilotna izvedba vajeništva, je do konca leta 2021 predvidenih približno 2,7 milijona evrov, od tega je 2,1 milijona evrov evropskih sredstev. Hkrati pa je za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, v okviru katerega se predvideva tudi implementacija vajeništva oziroma preko katerega se bo zagotavljajo tudi spodbude delodajalcem za izvajanje programov praktičnega usposabljanja in vajeništva, predvidenih cca. 28,4 milijona evrov (od tega 22,7 milijona evrov evropskih sredstev).

Vir: MIZŠ in Vlada RS, 13. 1. 2017

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)