Dne 2. 11. 2011 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI).

Zaradi olajšanja postopkov vrednotenja izobraževanja in pravičnejše obravnave tujega izobraževanja je osnovni namen tega zakona sprememba dosedanje ureditve sistema priznavanja in vrednotenja izobraževanja. Po zakonu se izda mnenje o tujem izobraževanju, medtem ko ni več upravnega postopka, v katerem se tuje izobraževanje uvršča ali enači s slovenskim. Zakon namreč teži k pravičnejši obravnavi tujega izobraževanja v skladu s Konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij. Olajšal bo tudi postopek za vlagatelje, saj odpravlja administrativne in postopkovne ovire. MVZT z novim zakonom prehaja od koncepta priznavanja tujega izobraževanja in ugotavljanja enakovrednosti h konceptu sprejemanja izobraževanja z izdajo mnenja o tujem izobraževanju in primerljivosti s slovenskim izobraževanjem. Gre torej za sprejemanje že pridobljenih pravic z zaključenim izobraževanjem v tujini.
 
Zakon sledi sodobnim trendom poštenega priznavanja (fair recognition) in se osredotoča na morebitne bistvene razlike med izvorno izobrazbo in primerljivo izobrazbo v državi, v kateri prosilec želi uveljavljati svojo izobrazbo.

Vir: MVZT, 2. 11. 2011

 

 

 

 

 

 

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)