Na sedežu Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) v Parizu se je 18. oktobra zaključilo 202. zasedanje Izvršnega odbora UNESCO. Na njem je aktivno sodelovala tudi Slovenija, ki je v obdobju 2015-2019 članica tega pomembnega telesa.

Zasedanje Izvršnega odbora UNESCO je potekalo v znamenju izbora nove generalne direktorice te organizacije. To je postala nekdanja francoska ministrica za kulturo Audrey Azoulay, ki jo mora na predlog Izvršnega odbora UNESCO potrditi še njegova Generalna konferenca. Čestitkam francoski kandidatki se pridružuje tudi Slovenija.

Zasedanje je zaznamovala tudi napoved umika ZDA in Izraela iz UNESCO. Slovenija obžaluje odločitev omenjenih držav, da se umakneta iz UNESCO, ki s svojimi programi in aktivnostmi na področju izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij krepi vezi med narodi in družbami ter s tem prispeva k doseganju skupnih ciljev OZN. Globalne izzive je moč uspešno reševati le s skupnim naslavljanjem in medsebojnim sodelovanjem, zato upamo in si želimo, da se bo praktično sodelovanje obeh držav z organizacijo nadaljevalo tudi po napovedani spremembi njunega statusa.

Tokratno zasedanje Izvršnega odbora je bilo zadnje pred 39. zasedanjem Generalne konference UNESCO, ki se prične 30. oktobra 2017. Izvršni odbor je sprejel vrsto priporočil glede predloga programa in proračuna organizacije za obdobje 2018 do 2021, ki ga bo dokončno potrdila Generalna konferenca. Potrdil je predlog besedila Deklaracije o etičnih vidikih podnebnih sprememb, pri oblikovanju katere je sodelovala tudi prof. Lučka Kajfež Bogataj. UNESCO bo sodeloval pri iniciativi Spomin ledu, s katero želijo države članice spodbuditi zavedanje o pomenu ohranjanja ledu in dostopnosti rezultatov raziskav, ki potekajo na tem področju. Sprejet je bil predlog za razglasitev mednarodnega leta periodične tabele elementov 2019. Izvršni odbor se je seznanil z opravljenim pregledom programa Spomin sveta, ki je posvečen ohranjanju in posredovanju dokumentarne dediščine človeštva, in sprejel priporočila za njegovo nadaljevanje. 

Na Izvršnem odboru so poudarili tudi pomen voda znotraj mandata UNESCO in izrazili potrebo po sodelovanju na tem področju v celotnem sistemu OZN. Potrjen je bil ključen pomen izobraževanja deklic in žensk na področju matematike, znanosti, inženirstva in tehnologije. Obravnavali pa so tudi vprašanja varnosti novinarjev in svobode medijev. Izvršilni odbor se je seznanil še z napredkom pri pripravi Globalne konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij, o kateri bo odločala Generalna konferenca.

Slovenska delegacija je v govoru na plenarnem zasedanju države članice Izvršnega odbora obvestila o uspehu 2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki ga je konec septembra gostila Slovenija. Poročilo o kongresu, skupaj s priporočili udeležencev in ministrskega panela, bo obravnavala na zasedanju tudi Generalna konferenca, ki bo tudi sprejela odločitev o nadaljnjih korakih na tem področju, še posebej o pripravi in sprejemu morebitnega UNESCO priporočila glede prosto dostopnih izobraževalnih virov.

Slovenija je močna podpornica multilateralnega sistema, ki v mednarodni skupnosti predstavlja temelj enakopravnega sodelovanja med državami. Zato si bo tudi v vlogi članice Izvršnega odbora še naprej aktivno prizadevala za promocijo vrednot, ki jih predstavlja UNESCO.

Vir: MIZŠ, 19. 10. 2017

(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)