Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, bo od 5. do 10. septembra na obisku v Litvi, da bi podprla prizadevanja litovskega predsedstva EU za uvrstitev kakovosti izobraževanja in možnosti za mlade med najpomembnejše naloge političnega programa. Med obiskom bo komisarka skupaj s predsednico Republike Litve Dalio Grybauskaitė otvorila konferenco EU o mladih in skupaj s predsednikom vlade Algirdasom Butkeviciusom konferenco o evropskem visokošolskem izobraževanju v svetu. Srečala se bo tudi z ministrom za izobraževanje in znanost Dainiusom Pavalkisom, ministrico za socialno varnost in delo Algimanto Pabedinskienė ter poslanci Seimasa (litovskega parlamenta).

„Veseli me, da litovsko predsedstvo EU poudarja, kako so izobraževanje in mladi pomembni za trajnostno rast in delovna mesta,“ je povedala komisarka Vassilioujeva. „To je jasno sporočilo v času priprav na začetek novega programa EU Erasmus+, ki bo v prihodnjih sedmih letih 4 milijonom mladih Evropejcev omogočil študij, usposabljanje, poučevanje ali prostovoljno delo v tujini. Še posebej se veselim razpravljanja o novem programu in o priložnostih, ki jih bo omogočil, ko se bom srečala s študenti.“

Komisarka bo sodelovala na konferenci litovskega predsedstva o evropskem visokošolskem izobraževanju v svetu, ki bo potekala 5. septembra v Vilni. Razprave bodo osredotočene na novo strategijo Evropske komisije na področju internacionalizacije visokošolskega izobraževanja, ki zahteva drznejše ukrepe za krepitev sodelovanja in mobilnosti prek meja EU za povečanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in prispevanje k ustvarjanju delovnih mest in k inovacijam (glej IP/13/678).

Komisarka Vassilioujeva bo poudarila pomembnost oblikovanja celovitih nacionalnih in institucionalnih strategij, ki presegajo mobilnost in spodbujajo nove vrste partnerstev. Pojasnila bo, kako namerava EU prispevati k tem ciljem prek novih programov financiranja Erasmus+ in Obzorje 2020. 5. septembra bo obiskala tudi znanstveni in komunikacijski center univerzitetne knjižnice v Vilni.

Naslednji dan (6. septembra) se bo v Kaunasu srečala s študenti univerze Vytautas Magnus in drugih ustanov ter z njimi razpravljala o programu Erasmus+, prihodnosti Evrope ter vlogi izobraževanja in usposabljanja pri premagovanju sedanje krize.

Konferenca EU o mladih (potekala bo od 9. do 12. septembra v Vilni) bo osredotočena predvsem na ukrepe za povečanje socialne vključenosti mladih, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Komisarka Vassilioujeva bo poudarila, da je to vprašanje mogoče učinkovito obravnavati le z usklajevanjem vseh zadevnih področij politik, vključno z izobraževanjem, zaposlovanjem in zdravstvom, na nacionalni ravni in ravni EU. Prav tako bo poročala o pregledu strukturiranega dialoga EU z mladimi, ki imajo na ta način možnost, da prispevajo k oblikovanju politik EU, ki vplivajo na njihovo življenje. Okoli 100 predstavnikov mladih bo tudi predstavilo povratne informacije s posvetovanj v njihovih državah članicah. Cilj je najti skupne zaključke, ki naj bi jih ministrstva EU za mlade sprejela pozneje letos.

Komisarka Vassilioujeva se bo poleg tega 9. septembra srečala s poslanci Seimasa in otvorila konferenco o vodenju v izobraževanju, ki bo osredotočena na to, kako lahko vodstveni delavci izboljšajo kakovost in učinkovitost šol in ustanov za usposabljanje. Podlaga za ta dogodek je pobuda Komisije o ponovnem razmisleku o izobraževanju, ki države članice poziva h krepitvi podpore učiteljem, izobraževalcem učiteljev in ravnateljem za boljše učne rezultate.

Vir: Evropska komisija, 4. 9. 2013

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)