V začetku letošnjega leta je začelo delovati 15 večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo v naslednjih petih letih predstavljali osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju. Njihov namen je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih skupin, družin ter posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih. 

Cilji, h katerim je usmerjeno delovanje VGS, so dvig kakovosti življenja, spodbujanje socialnega vključevanja, dostopnost do kakovostnih in raznovrstnih vsebin, opolnomočenje z znanji in veščinami za samostojno in kvalitetno življenje, informiranje in svetovanje, medsebojno druženje in srečevanje, medgeneracijsko in medkulturno povezovanje ipd. 

V posameznih večgeneracijskih centrih se bodo vsakodnevno na več lokacijah v regijah izvajale brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da bodo čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja. 

Vključitev je prostovoljna in brezplačna.

Vir: ACS, 28. 2. 2017

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)