Za potrebe mednarodnega vrha o učiteljskem poklicu, ki je tudi s slovensko udeležbo potekala v New Yorku v ZDA, je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) izdala poseben zbornik (pdf). Kot glavna misel iz njega izhaja ta, da je za izboljšanje šol(stva) treba dvigniti status učiteljev. Po njihovih zagotovilih je ustrezno usposabljanje in nagrajevanje učiteljev ključ do dviga izobraževalnih dosežkov.

Učiteljski poklic bi moral postati bolj zanimiv in privlačen za najbolj bistre in sposobne študente, izhaja iz poročila OECD-ja (pdf). Njegov avtor Andreas Schleicher v njem izpostavlja, da bi morali učiteljem zagotoviti ustrezen status, plačilo in strokovno avtonomijo. Poročilo še ugotavlja, da je kakovost učiteljev ključ do dviga učnih dosežkov in izobraževalnih standardov. Najuspešnejši šolski sistemi, denimo finski ali singapurski, za učitelje usposabljajo le najuspešnejše študente. Andreas Schleicher, ki je OECD-jev posebni svetovalec za izobraževanje, v svojem poročilu izpostavlja, da če želijo biti šolski sistemi uspešni in konkurenčni, morajo usposabljati in nagrajevati »pravi tip učnega osebja«. Moderna gospodarstva tako potrebujejo visokostrokovne in usposobljene ‘poučevalce’, ki so sposobni ustrezno poučevati otroke v digitalni dobi.

V sodobnih družbah, kjer vsak otrok do dejstev in podatkov lahko pride s pomočjo Googla, je potreba po novih, drugačnih in bolj vsestranskih učiteljih. »Toda posamezniki, ki nase gledajo kot na usposobljene poučevalce, se zato ne vidijo v šolah, ki so organizirane kot tovarne s tekočim trakom, kjer je vsak izmed njih (učitelj) zamenljiv kot rezervni del ter kjer ima delovno okolje značilnosti birokratskega ter nadzorovano-vodenega delovišča.«

Poročilo (pdf) izpostavlja, da učitelji trenutno v industrijsko razvitih državah ne prejemajo ustreznega plačila za svoje delo, ki bi odražalo njihovo pomembnost oz. pomen za te družbe. Posebej poudarjeno je dejstvo, da na izobraževalnem področju najuspešnejše države načrtno usposabljajo in v učiteljski poklic uvajajo le najboljše študente. Da ostanejo kakovostni in motivirani, pa morajo (bi morale) države učiteljem zagotoviti ustrezno plačilo, možnosti napredovanja in stalnega strokovnega usposabljanja. Na Finskem, denimo, imajo učitelji visok družbeni položaj in interes med mladimi za ta poklic je zelo visok ter je med njimi velika tekmovalnost za vpis na pedagoški študij, saj fakultete zavrnejo kar devet od desetih kandidatov za učiteljski poklic! V Singapurju se lahko na študij za učitelje vpišejo le najbolj uspešni dijaki, plačani pa so primerljivo z ostalimi visokostrokovno usposobljenimi poklici. V državah, članicah OECD, je znaša sicer plača učiteljev povprečno 80 odstotkov plače ostalih »diplomiranih poklicev«.

Vir: SVIZ, 15. 3. 2012

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)