V digitalni knjižnici ZRSŠ je objavljan zbornik strokovnega tematskega razgovora Za dvig bralne pismenosti. Posvet je potekal na MIZŠ 7. februarja 2014. V zborniku je poleg zapisa pogovora objavljen tudi niz naslednjih prispevkov:

 • Boris Aberšek, Splošna bralna pismenost ali funkcionalna pismenost?
 • dr. Anton Meden, Kako do boljše bralne pismenosti – predlogi staršev
 • dr. Fani Nolimal, Kaj nam sporoča projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja?
 • dr. Mojca Štraus, Dejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009
 • prof. dr. Igor Saksida, Kako do boljše bralne pismenosti?
 • Marjan Gujtman, Vloga splošne knjižnice v razvoju bralne pismenosti
 • Tjaša Urankar, Vloga Javne agencije za knjigo RS pri razvoju bralne pismenosti
 • Gabi Čačinovič Vogrinčič, Učitelj spoštljiv in odgovoren zaveznik učenca v procesu soustvarjanja bralne pismenosti
 • dr. Sonja Merljak, Bralna pismenost: Ne iščimo neznanja, ampak vire moči
 • mag. Estera Možina, Pismenost odraslih v Sloveniji – na razpotju politike in stroke
 • Prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, Učni pogovor kot pomemben dejavnik bralne pismenosti

 

Več>> Zbornik za dvig Bralne pismenosti (pdf, flipbook)

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)